Switching Power Supply

POWER SUPPLY 
พาวเวอร์ซัพพลาย แหล่งจ่ายไฟ

จำหน่าย พาเวอร์ซัพพลาย แบรนด์ TDK, Omron, Meanwell, ReignPower มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความต้องการ

Mean Well Power Supply  ReignPower Power Supply   TDK Power Supply  Omron Power Supply

MEANWELL

 • MEANWELL NES-15-5 Series
  618.00 THB
 • MEANWELL NES-15-12 Series
  618.00 THB
 • MEANWELL NES-15-24 Series
  618.00 THB
 • MEANWELL NES-25-12 Series
  780.00 THB

REIGN POWER

 • ReignPower LP1150D-24MDA
  2,715.00 THB
 • ReignPower LP1300D-24MDA
  4,000.00 THB
 • ReignPower LP1050D-24F / 24SDA (2.1A DC24)
  1,575.00 THB
 • ReignPower LPS1500D Series
  0.00 THB
Visitors: 471,385