ROBOsupport


ROBOsupport

บริการให้คำปรึกษา รับผลิตรั้วกั้นความปลอดภัย (Safety Fence)
ราวกั้นทางเดิน เสากันชน

ฐานโรบอททุกยี่ห้อ (Base Robot)
โรบอทแกนที่ 7  7th Axis's Robot (Motion Track)

Safety Fence

รั้วกันความปลอดภัยสำหรับคนและเครื่องจักร รับผลิตตามแบบ และขนาดใช้งานที่ลูกค้าต้องการ อาทิ เช่น รั้วกั้น เสากันชน Bollard ราวกันตก
รั้วกั้นเขต กั้นห้อง กั้นทางเดิน กันรถชน มาตรฐาน แข็งแรง

 

 BASE ROBOT

บริการให้คำปรึกษา ผลิตฐานโรบอท (Base Robot) ทุกยี่ห้อ แข็งแรง ทนทาน พร้อมบริการติดตั้งโดยทีมงานคุณภาพ

 

7th Axis's Robot โรบอทแกนที่ 7
(Motion Track)

Visitors: 471,371