HAKKO HOT AIR GENERATOR

จุดเด่นของเครื่องกำเนิดลมร้อน ฮากโก้

 • ใช้สแตนเลสซีทฮีทเตอร์ (Sheathed Heater) ทำให้สะอาดและมีความคงทนเป็นพิเศษ
     
 • น้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัด
 • ความปลอดภัยสูง
 • ตัวเครื่อง และคอนโทรลเลอร์สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้นำไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย
 • ทนทาน

ความแตกต่างระหว่างซีทฮีทเตอร์ และลวดนำความร้อนแบบเปลือย

คอยล์แบบที่ไม่ห่อหุ้มด้วยฉนวนนั้นปกติเราจะมองเห็นเส้นลวดนำความร้อนซึ่งแตกต่างจากซีทฮีทเตอร์ซึ่งลวดนำความร้อนจะอยู่ในซีทโลหะ (ท่อ) และบรรจุด้วยฉนวน สำหรับเครื่องกำเนิดลมร้อนนั้นมีทั้งซีรีส์ที่ใช้ลวดนำความร้อนแบบเปลือย และแบบที่ใช้ซีทฮีทเตอร์

โครงสร้าง
อายุการใช้งาน เนื่องจากลวดนำความร้อนถูกห่อหุ้มด้วยชีททำให้ไม่เกิดการสัมผัสกับบรรยากาศ จึงมีผลให้อายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากลวดนำความร้อนสัมผัสกับอากาศภายนอก รวมถึงก๊าซที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน และฝุ่น เป็นต้น ทำให้อายุการใช้งานสั้น
ปริมาณความร้อน  ปริมาณการให้ความร้อนแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน บรรยากาศภายนอกทำให้ลวดนำความร้อนสุญเสียความร้อนซึ่งมีผลให้ปริมาณการให้ความร้อนต่ำลง 
ฉนวน ชีทและขดลวดนำความร้อนถูกทำให้เป็นฉนวน  จำเป็นต้องเป็นฉนวนด้วยตัวเอง 
ความปลอดภัย เนื่องจากลวดนำความร้อนถูกห่อหุ้มมิดชิด ทำให้ไม่ต้องกังวลกับกระแสไฟฟ้ารั่ว ถ้าโดนน้ำจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว 
 

คอนโทรเลอร์แบบใหม่

พร้อมสรรพด้วยฟังก์ชันขับเคลื่อนของตัวเครื่องกำเนิดลมร้อน
(เหมือนสำหรับรุ่น ซีรีส์ 2000 / ซีรีส์ 3000
 • ติดตั้งอุปกรณ์อินพุทของเทอร์โมคัปเปิลภายนอก (เทอร์โมคัปเปิล2)

จะทำให้สามารถทำการควบคุมได้ดังต่อไปนี้ได้
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอก
ด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอกที่มีการเดินสายในเตาและบริเวณที่ทำงานทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกำเนิดลมร้อนได้
 • เฝ้าติดตามความผิดปกติของการเพิ่มอุณหภูมิสูงเกินไปด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอก
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ กระแสไฟที่ส่งไปยังฮีทเตอร์จะถูกตัด
 • ควบคุมอุณหภูมิ 2 จุดด้วยเทอร์โมคัปเปิลภายในตัวเครื่อง และเทอโมคัปเปิลภายนอก
ในระหว่างที่เทอร์โมคัปเปิลจุดหนึ่งควบคุมอุณหภูมิ เมื่อเทอร์โมคัปเปิลอีกจุดหนึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ก็จะสลับไปขับเคลื่อนการเป่าลม และเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะเริ่มการส่งกระแสไฟไปที่ฮีทเตอร์อีกครั้ง และขับเคลื่อนการเป่าลมร้อน
 • ควบคุมการเปิด/ปิดการทำงานด้วยสญญาณภายนอก
ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องควบคุมระดับสูงได้เหมาะกับสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
ส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีความผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้น
ทำให้สามารถเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องควบคุมระดับสูง และสามารถควบคุมแบบรวมศูนย์กลางได้
 • ด้วยสัญญาณควบคุมของเครื่องปรับอุณหภูมิภายนอกทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกำเนิดลมร้อนได้
ลูกค้าสามารถใช้กับเครื่องปรับอุณหภูมิที่ท่านใช้อยู่แล้วได้หากใช้คอนโทรลเลอร์แบบมีฟังก์ชั่นโปรแกรม จะทำให้สามรถตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิได้
 • มีฟังก์ชั่นดีเลย์ไทม์เมอร์
ในกรณีที่การขับเคลื่อนลมร้อนหยุดทำงานฮีทเตอร์จะถูกทำให้เย็นลงโดยอัตโนมัติ
 • พร้อมสรรพด้วยฟังก์ชันความปลอดภัย
ในกรณีที่อุณหภูมิเพิ่มสูงผิดปกติ ถึงแม้คอนโทรเลอร์จะชำรุดวงจรนิรภัยซึ่งถูกติดตั้งไว้ในตัวเครื่องกำเนิดลมร้อนก็จะตัดการส่งกระแสไฟไปที่ฮีทเตอร์
 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกำเนิดลมร้อน

 • ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากที่กำหนด เพราะจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าซ็อตได้
 • กรุณาอย่าดัดแปลงใหม่
 • ห้ามใช้ในสภาวะที่อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือติดไฟได้เด็ดขาด
 • บริเวณช่องดูด เศษผ้าหรือเศษกระดาษจะถูกดูดติดได้ง่าย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เพื่ออุณหภูมิ ให้ความร้อน และการทำให้แห้งภายในเตาอบแห้ง
 • การกำจัดน้ำ ทำให้แห้ง หลังการล้าง
 • การทำให้แห้ง และแข็งหลังการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การทำพรีฮีท (Preheat) และทำให้แห้งสำหรับการเคลือบชิ้นส่วน
 • การให้ความร้อน ฆ่าเชื้อ และทำให้ละลายสำหรับเครื่องมือที่ใช้กับอาหาร
 
 •  การทำให้หดด้วยความร้อน สำหรับการปิดฝาขวด
 •  เครื่องกำจัดขยะเปียกขนาดใหญ่
 • การหลอมชั้นที่สอง ของเครื่องขึ้นรู
 • ปยาง 
 • การให้ความร้อนผิวหน้าของช็อกโกแลตอ่อน
 • การพรีฮีทเครื่องยนต์ สำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องการออกเดินทางอย่างฉุกเฉิน
 • การอบแห้ง สำหรับฮอบเปอร์
     
 • การอบแห้งจานเพราะเพราะเมล็ด
 • เครื่องอบแห้งแบบหมุน 
 •  การอบแห้งเนื้อ, ปลา
     
 •  การให้ความร้อนชิ้นส่วนเรซินขึ้นรูป
 • ถังหมักปุ๋ย 
 • การให้ความร้อนแผงวงจรอิเล็กทรอนิก
 
 • การทำให้ละลาย การละลายหิมะบนพื้นถนน
 •  การทำให้แห้ง หลังการล้าง
 
     
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 311,754