HAKKO HOT AIR GENERATOR

จุดเด่นของเครื่องกำเนิดลมร้อน ฮากโก้
 • ใช้สแตนเลสซีทฮีทเตอร์ (Sheathed Heater) ทำให้สะอาดและมีความคงทนเป็นพิเศษ
 • น้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัด
 • ความปลอดภัยสูง
 • ตัวเครื่อง และคอนโทรลเลอร์สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้นำไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย
 • ทนทาน
ความแตกต่างระหว่างซีทฮีทเตอร์ และลวดนำความร้อนแบบเปลือย
คอยล์แบบที่ไม่ห่อหุ้มด้วยฉนวนนั้นปกติเราจะมองเห็นเส้นลวดนำความร้อนซึ่งแตกต่างจากซีทฮีทเตอร์ซึ่งลวดนำความร้อนจะอยู่ในซีทโลหะ (ท่อ) และบรรจุด้วยฉนวน สำหรับเครื่องกำเนิดลมร้อนนั้นมีทั้งซีรีส์ที่ใช้ลวดนำความร้อนแบบเปลือย และแบบที่ใช้ซีทฮีทเตอร์
โครงสร้าง
อายุการใช้งาน
เนื่องจากลวดนำความร้อนถูกห่อหุ้มด้วยชีททำให้ไม่เกิดการสัมผัสกับบรรยากาศ จึงมีผลให้อายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากลวดนำความร้อนสัมผัสกับอากาศภายนอก รวมถึงก๊าซที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน และฝุ่น เป็นต้น ทำให้อายุการใช้งานสั้น
ปริมาณความร้อน
ปริมาณการให้ความร้อนแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
บรรยากาศภายนอกทำให้ลวดนำความร้อนสุญเสียความร้อนซึ่งมีผลให้ปริมาณการให้ความร้อนต่ำลง
ฉนวน ชีทและขดลวดนำความร้อนถูกทำให้เป็นฉนวน จำเป็นต้องเป็นฉนวนด้วยตัวเอง
ความปลอดภัย
เนื่องจากลวดนำความร้อนถูกห่อหุ้มมิดชิด ทำให้ไม่ต้องกังวลกับกระแสไฟฟ้ารั่ว ถ้าโดนน้ำจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
 
คอนโทรเลอร์แบบใหม่
 • พร้อมสรรพด้วยฟังก์ชันขับเคลื่อนของตัวเครื่องกำเนิดลมร้อน
(เหมือนสำหรับรุ่น ซีรีส์ 2000 / ซีรีส์ 3000
 • ติดตั้งอุปกรณ์อินพุทของเทอร์โมคัปเปิลภายนอก (เทอร์โมคัปเปิล2)
จะทำให้สามารถทำการควบคุมได้ดังต่อไปนี้ได้
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอก
ด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอกที่มีการเดินสายในเตาและบริเวณที่ทำงานทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกำเนิดลมร้อนได้
 • เฝ้าติดตามความผิดปกติของการเพิ่มอุณหภูมิสูงเกินไปด้วยเทอโมคัปเปิลภายนอก
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ กระแสไฟที่ส่งไปยังฮีทเตอร์จะถูกตัด
 • ควบคุมอุณหภูมิ 2 จุดด้วยเทอร์โมคัปเปิลภายในตัวเครื่อง และเทอโมคัปเปิลภายนอก
ในระหว่างที่เทอร์โมคัปเปิลจุดหนึ่งควบคุมอุณหภูมิ เมื่อเทอร์โมคัปเปิลอีกจุดหนึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ก็จะสลับไปขับเคลื่อนการเป่าลม และเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะเริ่มการส่งกระแสไฟไปที่ฮีทเตอร์อีกครั้ง และขับเคลื่อนการเป่าลมร้อน
 • ควบคุมการเปิด/ปิดการทำงานด้วยสญญาณภายนอก
ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องควบคุมระดับสูงได้เหมาะกับสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีความผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้น
ทำให้สามารถเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องควบคุมระดับสูง และสามารถควบคุมแบบรวมศูนย์กลางได้
 • ด้วยสัญญาณควบคุมของเครื่องปรับอุณหภูมิภายนอกทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกำเนิดลมร้อนได้
ลูกค้าสามารถใช้กับเครื่องปรับอุณหภูมิที่ท่านใช้อยู่แล้วได้หากใช้คอนโทรลเลอร์แบบมีฟังก์ชั่นโปรแกรม จะทำให้สามรถตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิได้
 • มีฟังก์ชั่นดีเลย์ไทม์เมอร์
ในกรณีที่การขับเคลื่อนลมร้อนหยุดทำงานฮีทเตอร์จะถูกทำให้เย็นลงโดยอัตโนมัติ
 • พร้อมสรรพด้วยฟังก์ชันความปลอดภัย
ในกรณีที่อุณหภูมิเพิ่มสูงผิดปกติ ถึงแม้คอนโทรเลอร์จะชำรุดวงจรนิรภัยซึ่งถูกติดตั้งไว้ในตัวเครื่องกำเนิดลมร้อนก็จะตัดการส่งกระแสไฟไปที่ฮีทเตอร์
 
ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกำเนิดลมร้อน
 • ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากที่กำหนด เพราะจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าซ็อตได้
 • กรุณาอย่าดัดแปลงใหม่
 • ห้ามใช้ในสภาวะที่อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือติดไฟได้เด็ดขาด
 • บริเวณช่องดูด เศษผ้าหรือเศษกระดาษจะถูกดูดติดได้ง่าย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 • ใช้เพื่ออุณหภูมิ ให้ความร้อน และการทำให้แห้งภายในเตาอบแห้ง
 • การกำจัดน้ำ ทำให้แห้ง หลังการล้าง
 • การทำให้แห้ง และแข็งหลังการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การทำพรีฮีท (Preheat) และทำให้แห้งสำหรับการเคลือบชิ้นส่วน
 • การให้ความร้อน ฆ่าเชื้อ และทำให้ละลายสำหรับเครื่องมือที่ใช้กับอาหาร
 

การทำให้หดด้วยความร้อน สำหรับการปิดฝาขวด เครื่องกำจัดขยะเปียกขนาดใหญ่

 การหลอมชั้นที่สอง ของเครื่องขึ้นรูปยาง

การให้ความร้อนผิวหน้าของช็อกโกแลตอ่อน

การพรีฮีทเครื่องยนต์ สำหรับเฮลิคอปเตอร์
ที่ต้องการออกเดินทางอย่างฉุกเฉิน

การอบแห้ง สำหรับฮอบเปอร์

     
การอบแห้งจานเพราะเพราะเมล็ด

เครื่องอบแห้งแบบหมุน

การอบแห้งเนื้อ, ปลา

     

การให้ความร้อนชิ้นส่วนเรซินขึ้นรูป

ถังหมักปุ๋ย

การให้ความร้อนแผงวงจรอิเล็กทรอนิก
 

การทำให้ละลาย การละลายหิมะบนพื้นถนน

 การทำให้แห้ง หลังการล้าง

 
     
 
 

Contact Form

Visitors: 471,384