Crompton motor

Crompton Motor

Crompton Motor, ครอมตัน, มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า 2สาย, แบบหน้าแปลน, มอเตอร์ไฟฟ้า 2สาย แบบขาตั้ง, มอเตอร์ไฟฟ้า 3สาย แบบขาตั้ง, มอเตอร์ไฟฟ้า 3สาย แบบหน้าแปลน, มอเตอร์ไฟฟ้า 3สาย อลูมิเนียม แบบขาตั้ง, มอเตอร์ไฟฟ้า 3สาย อลูมิเนียม แบบหน้าแปลน มอเตอร์กันระเบิด

 

ชื่อสินค้า : มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า : CROMPTON [SINGLE PHASE MOTOR]
 
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบหน้าแปลน CROMPTON [SINGLE PHASE]
 • ALLUMINUM FRAME MOTOR
 • B5
 • TEFC,INSULATION CLASS F IP-54 PROTECTION , AC SUPPLY 50 HZ. 1 PHASE [110/220 V. ]
HP : 0.25-5.5 hp. 
Speed : 3000 . 1500 . 1000 and 750 Rpm.
Phase : 110/220 V. 1 phase
CROMPTON [SINGLE PHASE]
Download
 
 ชื่อสินค้า มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบขาตั้ง
 รหัสสินค้า CROMPTON [SINGLE PHASE MOTORS]
 
 มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบขาตั้ง CROMPTON [SINGLE PHASE MOTORS]
 • ALUMINUM FRAME MOTOR
 • B3
 • TEFC, INSULATION CLASS F IP-54 PROTECTION , AC SUPPLY 50 HZ. 1 PHASE [110/220 V.]
HP : 0.25 - 5.5 hp.
Speed : 3000 , 1500 , 1000 , 750 RPM
Phase : 110/220 V 1 phase
CROMPTON [SINGLE PHASE MOTORS]
Download
 
ชื่อสินค้า : มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย แบบขาตั้ง
รหัสสินค้า : CROMPTON ND [THREE PHASE MOTORS]
 
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย [ THREE PHASE MOTORS ]
 • Cast Iron Frame [ มอเตอร์เฟรมเหล็กหล่อ ]
 • TEFC , Insulation Class F [ 155C ] , IP-55 Protection [ IP-56 or IP-66 on requested ]
 • Big Grease Nippon [ มีที่อัดจารบี หน้าและหลังตั้งแต่ Frame 160 ]
 • PTC sensor above Frame 160 [ อุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟ ]
 • Mounting : B3 = Foot Mounted , B5 = Flange Mounted and B14 = Small Flange Mounted
 • Continunous Duty S1 [ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ]
 • Ac Supply 50 Hz or 60 Hz .
HP : 0.5 - 1200 HP. 
Speed : 3000 , 1500 , 1000 and 750 Rpm. 
Phase : 220/380 V. [ 0.18 - 2.2 kw ] , 380/660 V. [ 5.5 - 315 kw ]
CROMPTON [CAST IRON FRAME MOTORS]
Download
 
ชื่อสินค้า : มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า : CROMPTON ND [THREE PHASE MOTORS]
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย [ THREE PHASE MOTORS ]
 • Cast Iron Frame [ มอเตอร์เฟรมเหล็กหล่อ ]
 • TEFC , Insulation Class F [ 155C ] , IP-55 Protection [ IP-56 or IP-66 on requested ]
 • Big Grease Nippon [ มีที่อัดจารบี หน้าและหลังตั้งแต่ Frame 160 ]
 • PTC sensor above Frame 160 [ อุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟ ]
 • Mounting : B3 = Foot Mounted , B5 = Flange Mounted and B14 = Small Flange Mounted
 • Continunous Duty S1 [ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ]
 • Ac Supply 50 Hz or 60 Hz .
HP : 0.5 - 1200 HP. 
Speed : 3000 , 1500 , 1000 and 750 Rpm. 
Phase : 220/380 V. [ 0.18 - 2.2 kw ] , 380/660 V. [ 5.5 - 315 kw ]
Download
 
ชื่อสินค้า : มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า : CROMPTON ND [THREE PHASE MOTORS]
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย [ THREE PHASE MOTORS ]
 • Cast Iron Frame [ มอเตอร์เฟรมเหล็กหล่อ ]
 • TEFC , Insulation Class F [ 155C ] , IP-55 Protection [ IP-56 or IP-66 on requested ]
 • Big Grease Nippon [ มีที่อัดจารบี หน้าและหลังตั้งแต่ Frame 160 ]
 • PTC sensor above Frame 160 [ อุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟ ]
 • Mounting : B3 = Foot Mounted , B5 = Flange Mounted and B14 = Small Flange Mounted
 • Continunous Duty S1 [ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ]
 • Ac Supply 50 Hz or 60 Hz .
HP : 0.5 - 1200 HP. 
Speed : 3000 , 1500 , 1000 and 750 Rpm. 
Phase : 220/380 V. [ 0.18 - 2.2 kw ] , 380/660 V. [ 5.5 - 315 kw ]
Download
 
ชื่อสินค้า : มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า : CROMPTON [ALUMINUM THREE PHASE MOTORS]
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม [THREE PHASE MOTORS]
HP : 0.25 - 5.5 HP. 
Speed : 3000 , 1500 , 1000 and 750 Rpm. 
Phase : 220/380 V. 3 PHASE
CROMPTON [ALUMINUM THREE PHASE MOTORS]
Download

Crompton

 • New
  Crompton 2P. 3000 RPM.-B3
  100.00 THB

  Variants available

Visitors: 479,792