Safety Fence


ROBOsupport

 
 Safety Fence
ให้คำปรึกษา ออกแบบรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย รั้วนิรภัย ราวกั้นทางเดิน ราวกันตก เสากั้นกันชน
สามารถออกแบบ ปรับขนาดให้เข้ากับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า

รูปแบบประตูที่มีจำหน่าย :

 • ประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ประตูพับหลายบาน
 • บานเลื่อนยกและบานสวิง
 • บริการออกแบบแนวตั้งหรือแนวนอน (สำหรับประตูบานสวิง)
 • บริการออกแบบทางกลหรืออัตโนมัติ (ไฟฟ้าและนิวเมติก)
 • ฟิลเลอร์ที่มีจำหน่าย (สามารถใช้ร่วมกันได้):
 • ตะแกรงลูกฟูกตะแกรงเรียบ (เคลือบสังกะสีหรือทาสี)
 • พลาสติกใส
 • แผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียม
หลักการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
1. การประเมิน และการวิเคราะห์ 
ทำโดยการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักร ทำโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในอดีต
และวิธีการประเมินทางด้านความปลอดภัย


2. การขจัดสภาพอันตราย
ขจัดความเสี่ยงของเครื่องจักรโดยการควบคุม พลังงาน และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

3. การแยกส่วนที่เป็นอันตรายออก
การแยกส่วนที่เป็นอันตรายออกโดยการใช้เซฟการ์ด เช่น รั้ว, ที่ปิดล้อม, ที่ปิดครอบ เป็นต้น

4. การป้องกันสภาพอันตราย (จากงานประจำ)
การป้องกันจากส่วนที่เป็นอันตราย โดยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น

5. การป้องกันสภาพอันตราย (จากงานที่ไม่ได้ทำประจำ)
ควรพิจารณาความปลอดภัยของงานมิได้ทำเป็นประจำ หรืองานที่เป็นจุดต่อระหว่างงานต่างๆ เป็นต้น
 
 
เมื่อเราพูดถึงลักษณะของเซฟการ์ด หรือรั้วป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล
วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าลักษณะของเซฟการ์ด หรือ ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมของ
ILO (International Labour Organization) กำหนดไว้นั้นมีเกณฑ์อะไรกันบ้าง
1. มีลักษณะการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่เชื่อถือ/วางใจได้
2. สามารถป้องกันผู้ใช้เครื่องจักร หรือผู้อื่นที่เข้าใกล้ส่วนอันตรายขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน
3. ไม่สร้างความรำคาญ หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานต่อผู้ใช้เครื่องจักร
4. ไม่เป็นที่กีดขวางต่กขบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงาน
5. ทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือต้องใช้แรง / ความพยายามน้อยที่สุด
6. สามารถปรับดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะแรง และลักษณะของเครื่องจักรได้
7. ควรจะถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องจักร คือ มีส่วนที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องจักรให้มากที่สุด
8. ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน การตรวจสอบการปรับเปลี่ยน และการซ่อมแซม
9. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยที่ไม่ต้องทำการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาบ่อยครั้ง
10. ทนทานต่อการทำงานตามปกติ และต่อการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงได้
11. มีประสิทธิภาพในการใช้งานยาวนาน
12. ไม่มีการเพิ่มจุดอันตรายให้แก่ผู้ใช้งานขึ้นอีก (โดยที่จะต้องไม่มีมุมแหลม ไม่มีคม จุดหนีบ จุดยืน หรือสิ่งอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้)
13. ต้องป้องกันอันตรายได้ไม่เฉพาะแต่อันตรายทั่วๆ ไป ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงอุบัติเหตุที่ไม่คาดว่าจะเกิดในขณะปฏิบัติงานด้วยถ้าทราบกันอย่างนี้แล้ว เรามาป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรด้วยรั้วเซฟตี้กันดีกว่าครับ (Safety First) ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก และเป็นสิ่งที่สำคัญตัวรั้วเซฟตี้ที่ดี ระบบเซฟตี้ล็อค และการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทาง
Products Standards
GB 23821-2009/ISO 13857.20084 Safety of machine -- Safety distances to prevent hazard zones bing reached by upper and lower limbs
Height of hazard zone a Height of protective structure b
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
Horizontal safety distance to hazard zone C
 2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100
2400  1100 1000 900 800 700 600 400 300 100
2200  1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0
 2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0
 1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0
1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0
1400 1500 1400 1100 900 800 0 0 0 0
1200 1500 1400 1100 900 700 0 0 0 0
1000 1500 1400 1000 800 0 0 0 0 0
800 1500 1300 900 600 0 0 0 0 0
600 1400 1300 800 0 0 0 0 0 0
400 1400 1200 400 0 0 0 0 0 0
a--height of hazard zone
b--height of protective structure
c--herizontal safety distance to hazard zone

1--hazard zone  (nearest point)
2--reference plance
3--protective structure
200 1200 900 0 0 0 0 0 0 0
0 1100 500 0 0 0 0 0 0 0
Note :
1) Protective structures lower than 1000 mm are not included because they do not sufficiently restrict access of the body. 2) Protective structures lower than 1400 mm should not be used without additional safety measures.
Reaching through regular opening-Persons of 14 years of age and above Dimension in mm.
Part of body IIustration Opening Safety distance SR
Slot Square Round
Fingertip e ≤ 4

4← e ≤ 6
≥ 2

≥ 10
≥ 2

≥ 5
≥ 2

≥ 5
Finger up to
knuckle joint
6 ← e ≤ 8

8 ← e ≤ 10
≥ 20

≥ 80
≥ 15

≥ 25
≥ 5

≥ 20
 Hand 12 ← e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
 12 ← e ≤ 20  ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120
20 ← e ≤ 30 ≥ 850 (Note)

≥ 850

≥ 120 ≥ 120
Arm up to
junction with shoulder
30 ← e ≤ 40 ≥ 200 ≥ 120
40 ← e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

CATALOG
Download
iso 13857:2019 safety of machinery

Safety Interlock Switch
อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับ ผู้ใช้งานเครื่องจักรที่มีความอันตรายสูงPanasonic
Safety door switch with key SG-B2

KEYENCE
GS Series สวิทซ์อินเตอร์ล็อคนิรภัย
Made inJapan Made in Japan
 
OMRON
Guard Lock Safety-door Switch
PIZZATO
Safety Handle VF AP-S
Made in Japan Made in Italy
 
ifm_ban
 
EUCHNER
Multifunctional Gate Box MGBS Complete Sets MGBS-P-L.H.
ifm Safety Technology
Sensors Industrial Communication Voltage supply
Made in Germany Made in Germany
Panel Standard

The 60x40 panel is a robust machine guard panel with a 25x25mm. frame. All horizontal wires are welded into the frame and the vertical wires are welded to the crossing tubes, creating a stable, strong and impact resistant panel. 

The narrow mesh size 20x100mm. allows a safety distance of 120mm. from the hazard.

Standard panels are available in 8 widths, from 200mm. to 1,500mm. to fit system heights of either 1,500mm., 1,800mm. 2,000mm. or 2,200mm. ROBO's Yellow-Black standard colour provides the best visibility throughout the hazard zone, but panels can be supplied in any colour of your choice.

แผงมาตรฐาน
แผง 60x40 เป็นแผงป้องกันเครื่องจักรที่แข็งแกร่งขนาด 25x25 มม. กรอบ ลวดแนวนอนทั้งหมดเชื่อมเข้ากับโครง และลวดแนวตั้งเชื่อมเข้ากับท่อขวาง ทำให้เกิดแผงที่มั่นคง แข็งแรง และทนต่อแรงกระแทก

ตาข่ายแคบ ขนาด 20x100mm. ช่วยให้มีระยะปลอดภัย 120 มม. จากอันตราย

แผงมาตรฐานมีให้เลือกความกว้าง 8 ขนาด ตั้งแต่ 200 มม. ถึง 1,500 มม. เพื่อให้พอดีกับความสูงของระบบ 1,500 มม., 1,800 มม. 2,000 มม. หรือ 2,200 มม. สีมาตรฐานสีเหลือง-ดำของ ROBO ช่วยให้มองเห็นได้ดีที่สุดทั่วทั้งเขตอันตราย แต่แผงสามารถเลือกสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ

 
How to Order
วิธีการสั่งซื้อ
 
Pole 40x60
The 60x40mm. pole is assembled together with the Smart Fix, Rapid Fix and Safe Fix System. It's available in three heights as standard : 1,500mm. 1,800mm. 2,000mm. and 2,200mm.

The poles can be cut to any required height and also extended, using the extension bracket or Smart Splice.
The welded base results in a stable and robust construction.

เสา 40x60
ขนาด 60x40 มม. เสาประกอบเข้ากับระบบ Smart Fix, Rapid Fix และ Safe Fix มีความสูงมาตรฐานให้เลือก 4 ระดับ : 1,500 มม. 1,800 มม. 2,000 มม. และ 2,200 มม.

สามารถตัดเสาให้มีความสูงตามต้องการและขยายออกได้โดยใช้ขายึดส่วนต่อขยายหรือ Smart Splice
ฐานเชื่อมทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงและแข็งแรง

FACTS
ART.No. Compnents Material
P15-406Y Pole 60x40x1500 SS400
P18-406Y Pole 60x40x1800 SS400
P20-406Y Pole 60x40x2000 SS400
P22-406Y Pole 60x40x2200 SS400
 
Assembly Instruction
 
Accessories
Kit Bracket SMF
60x40
Kit SMF T-Crossing Expander
M8x12, M8x30
Quickdrilling Screw
M10x80, 4.2x13
Expander
 
 
Single Swing Door

Standard swing door, you can choose any standard panel height. 1850mm. or 1305mm. and above, with can be selected from 600mm.

You can also order extra wide panels to create the desired door size.

The single hinged door can be ordered pre-assembled with lock and safety switch from the factory, or as separate panels, posts, and door kit for assembly on site.

ประตูสวิงเดี่ยว
ประตูสวิงมาตรฐาน คุณสามารถเลือกความสูงแผงมาตรฐานใดก็ได้ 1850มม. หรือ1305มม. ขึ้นไป โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 600 มม.
คุณยังสามารถสั่งแผงกว้างพิเศษเพื่อสร้างขนาดประตูที่ต้องการได้
สามารถสั่งซื้อประตูบานพับเดี่ยวแบบประกอบล่วงหน้าพร้อมล็อคและสวิตช์นิรภัยจากโรงงาน หรือสั่งประกอบเป็นแผง เสา และชุดประตูแยกกันสำหรับประกอบที่ไซต์งาน
 
 
Keyence  Eucher
KEYENCE  EUCHNER
 Accessories
 

Single Sliding Door

The Single Sliding door can be built from our mesh, polycarbonate or steel sheet panels to fit your chosen machine guard system. Use the standard panel heights 1850mm. in up to 6 widths.

You can also combine the standard panels or order special width panels to create the required door blade size.

The sliding doors are supplied with posts, panels, and door kit for assemble on site.

The door is built with an aluminum rail at the top where the runners move the door blade panel inside a single track. A guide rail at the bottom keeps the door blade in its position, making the sliding door very stable.

The standard opening width is approximately 500-1500mm.

 

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวสามารถสร้างได้จากแผงตาข่าย โพลีคาร์บอเนต หรือแผ่นเหล็กของเรา เพื่อให้พอดีกับระบบป้องกันเครื่องจักรที่คุณเลือก ใช้ความสูงแผงมาตรฐาน 1850 มม. ได้ถึง 6 ความกว้าง

คุณยังสามารถรวมแผงมาตรฐานหรือสั่งแผงความกว้างพิเศษเพื่อสร้างขนาดใบประตูที่ต้องการได้

ประตูบานเลื่อนจะมาพร้อมกับเสา แผง และชุดประตูสำหรับประกอบที่ไซต์งาน

ประตูสร้างด้วยรางอลูมิเนียมด้านบนเพื่อให้นักวิ่งเคลื่อนแผงใบมีดประตูไปในรางเดียว รางนำที่ด้านล่างช่วยให้บานประตูอยู่ในตำแหน่งเดิม ทำให้ประตูบานเลื่อนมีความมั่นคงสูง

ความกว้างของช่องเปิดมาตรฐานคือประมาณ 500-1500 มม.

 
Accessories
Kit Bracket SMF
ราวกั้นกันตก
ราวกั้นกันตก
ราวกั้นทางเดิน
ราวกั้นทางเดิน
ราวกั้นทางเดิน

Safety Fence รั้วป้องกันอันตราย

 • Best Seller
  Kit Hinge
  1,200.00 THB
 • Kit Clamp
  125.00 THB
 • Post
  2,100.00 THB
 • Best Seller
  Panel 1850x1000
  5,550.00 THB
 • Best Seller
  Panel 1850x1200
  6,660.00 THB
 • Best Seller
  Panel 1850x1500
  8,325.00 THB
 • Safety Guard DC20-09YB
  4,500.00 THB
 • Safety Guard GF75-15YB
  4,200.00 THB
Visitors: 471,384