Nidec Sankyo

  S-FLAG  Flag ship Servo system (ระบบเซอร์โวระดับเรือธง)

"S-Flag" เซอร์โวมอเตอร์ระดับเรือธงของนิเดคซันเคียว (Nidec Sankyo) ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือระดับสูง เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอัตโนมัติของกลุ่มบริษัทนิเดค (Nidec Group) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่านิเดคซันเคียว (Nidec Sankyo) ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตเซอร์โวมอเตอร์เท่านั้น หากแต่ยังนำมาใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตัวเองอีกด้วย ทำให้ S-Flag เป็นระบบเซอร์โวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในสายการผลิตจริงๆ โดยเฉพาะสายการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศไทยของเรา

  คุณสมบัติเด่น

  • มีคอนโทรลเลอร์ในตัว (Built-in Controller)
  • เลือกรูปแบบการคาบคุมได้ 2 แบบ คือ
    • Pulse Train Control ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสัญญาณพัลส์จากคอนโทรลเลอร์ภายนอก (External Pulse) เช่น PLC
    • Positioner Control โปรแกรมในตัว 15 ตำแหน่ง (15 Point Table) ด้วยการป้อนโปรแกรมฝังในคอนโทรเลอร์ผ่าน "S-TUNE" Support Software (Free)
  • รองรับการต่อเป็นลำดับ หรือ Daisy-Chain ผ่านการสื่อสารแบบ RS-485 สูงสุดถึง 16 ตัว

  กำลังไฟฟ้า

  • ใช้ไฟ Single Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 100W-750W
  • สามารถเลือกใช้ไฟ Single Phase 200V หรือ 3-Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 1.0kW
  • ใช้ไฟ 3-Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 1.5kW และ 2.0kW

  มีสต๊อกในประเทศไทย (Thailand Standard Stock)

เพื่อตอบรับการเติมโตทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำสต๊อกสินค้ารุ่นยอดนิยม (Thailand Standard Stock) ตั้งแต่ขนาด 100W ถึง 2.0kW

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 165,834