AF / AFR Series

AF-Series High Precision Gearbox

(เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง)

 • การออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง (S1) หรือไซคลิก (S5)
 • เฮ้าส์ซิ่งสแตนเลสสตีล พร้อมด้วยหน้าแปลนอะแดปเตอร์อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
 • เพลาสแตนเลสสตีลแบบ เพลากลม หรือเพลาคีย์เวย์ หรือเพลาสไปลน์ (DIN5480)
 • เทคโนโลยีเกียร์แบบฟันเฉียง
 • แรงบิดระบุ:
  • T2N : 14 Nm - 2000 Nm
 • อัตราทด
  • 1-สเตจ : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
  • 2-สเตจ : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
 • แบคแลชน้อย
  • 1-สเตจ : ≤ 1 arcmin / ≤ 3 arcmin / ≤ 5 arcmin
  • 2-สเตจ : ≤ 3 arcmin / ≤ 5 arcmin / ≤ 7 arcmin
 • ประสิทธิภาพสูง
  • 1-สเตจ : ≥ 97%
  • 2-สเตจ : ≥ 94%
 • ติดตั้งได้ง่าย
 • เสียงเบา
 • โครงสร้างที่กะทัดรัด
 • ขนาดที่มี: AF042 / AF060 / AF060 / AF075 / AF075 / AF100 / AF140 / AF180 / AF220

AFR-Series High Precision Gearbox

(เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง)

 • การออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง (S1) หรือไซคลิก (S5)
 • เฮ้าส์ซิ่งสแตนเลสสตีลงอ 90 องศา พร้อมด้วยหน้าแปลนอะแดปเตอร์อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
 • เพลาสแตนเลสสตีลแบบ เพลากลม หรือเพลาคีย์เวย์ หรือเพลาสไปลน์ (DIN5480)
 • เทคโนโลยีเกียร์แบบฟันเฉียง
 • แรงบิดระบุ:
  • T2N :  9 Nm - 2000 Nm
 • อัตราทด
  • 1-สเตจ : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20
  • 2-สเตจ : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
   * เฉพาะรุ่น AFR042 2-สเตจ จะมีอัตราทด 15 / 20 ให้เลือก
 • แบคแลชน้อย
  • 1-สเตจ : ≤ 2 arcmin / ≤ 4 arcmin / ≤ 6 arcmin
  • 2-สเตจ : ≤ 4 arcmin / ≤ 7 arcmin / ≤ 9 arcmin
 • ประสิทธิภาพสูง
  • 1-สเตจ : ≥ 97%
  • 2-สเตจ : ≥ 94%
 • ติดตั้งได้ง่าย
 • เสียงเบา
 • โครงสร้างที่กะทัดรัด
 • ขนาดที่มี: AFR042 / AFR060 / AFR075 / AFR100 / AFR140 / AFR180 / AFR220

AF Series Model List 

AF042-003-S1-P1, AF042-004-S1-P1, AF042-005-S1-P1, AF042-006-S1-P1, AF042-007-S1-P1, AF042-008-S1-P1, AF042-009-S1-P1, AF042-010-S1-P1, AF042-015-S1-P1, AF042-020-S1-P1, AF042-025-S1-P1, AF042-030-S1-P1, AF042-035-S1-P1, AF042-040-S1-P1, AF042-045-S1-P1, AF042-050-S1-P1, AF042-060-S1-P1, AF042-070-S1-P1, AF042-080-S1-P1, AF042-090-S1-P1, AF042-100-S1-P1, AF042-003-S1-P2, AF042-004-S1-P2, AF042-005-S1-P2, AF042-006-S1-P2, AF042-007-S1-P2, AF042-008-S1-P2, AF042-009-S1-P2, AF042-010-S1-P2, AF042-015-S1-P2, AF042-020-S1-P2, AF042-025-S1-P2, AF042-030-S1-P2, AF042-035-S1-P2, AF042-040-S1-P2, AF042-045-S1-P2, AF042-050-S1-P2, AF042-060-S1-P2, AF042-070-S1-P2, AF042-080-S1-P2, AF042-090-S1-P2, AF042-100-S1-P2, AF042-003-S2-P1, AF042-004-S2-P1, AF042-005-S2-P1, AF042-006-S2-P1, AF042-007-S2-P1, AF042-008-S2-P1, AF042-009-S2-P1, AF042-010-S2-P1, AF042-015-S2-P1, AF042-020-S2-P1, AF042-025-S2-P1, AF042-030-S2-P1, AF042-035-S2-P1, AF042-040-S2-P1, AF042-045-S2-P1, AF042-050-S2-P1, AF042-060-S2-P1, AF042-070-S2-P1, AF042-080-S2-P1, AF042-090-S2-P1, AF042-100-S2-P1, AF042-003-S2-P2, AF042-004-S2-P2, AF042-005-S2-P2, AF042-006-S2-P2, AF042-007-S2-P2, AF042-008-S2-P2, AF042-009-S2-P2, AF042-010-S2-P2, AF042-015-S2-P2, AF042-020-S2-P2, AF042-025-S2-P2, AF042-030-S2-P2, AF042-035-S2-P2, AF042-040-S2-P2, AF042-045-S2-P2, AF042-050-S2-P2, AF042-060-S2-P2, AF042-070-S2-P2, AF042-080-S2-P2, AF042-090-S2-P2, AF042-100-S2-P2, AF042-003-S3-P1, AF042-004-S3-P1, AF042-005-S3-P1, AF042-006-S3-P1, AF042-007-S3-P1, AF042-008-S3-P1, AF042-009-S3-P1, AF042-010-S3-P1, AF042-015-S3-P1, AF042-020-S3-P1, AF042-025-S3-P1, AF042-030-S3-P1, AF042-035-S3-P1, AF042-040-S3-P1, AF042-045-S3-P1, AF042-050-S3-P1, AF042-060-S3-P1, AF042-070-S3-P1, AF042-080-S3-P1, AF042-090-S3-P1, AF042-100-S3-P1, AF042-003-S3-P2, AF042-004-S3-P2, AF042-005-S3-P2, AF042-006-S3-P2, AF042-007-S3-P2, AF042-008-S3-P2, AF042-009-S3-P2, AF042-010-S3-P2, AF042-015-S3-P2, AF042-020-S3-P2, AF042-025-S3-P2, AF042-030-S3-P2, AF042-035-S3-P2, AF042-040-S3-P2, AF042-045-S3-P2, AF042-050-S3-P2, AF042-060-S3-P2, AF042-070-S3-P2, AF042-080-S3-P2, AF042-090-S3-P2, AF042-100-S3-P2, AFR042-003-S1-P1, AFR042-004-S1-P1, AFR042-005-S1-P1, AFR042-006-S1-P1, AFR042-007-S1-P1, AFR042-008-S1-P1, AFR042-009-S1-P1, AFR042-010-S1-P1, AF060-003-S1-P0, AF060-004-S1-P0, AF060-005-S1-P0, AF060-006-S1-P0, AF060-007-S1-P0, AF060-008-S1-P0, AF060-009-S1-P0, AF060-010-S1-P0, AF060-015-S1-P0, AF060-020-S1-P0, AF060-025-S1-P0, AF060-030-S1-P0, AF060-035-S1-P0, AF060-040-S1-P0, AF060-045-S1-P0, AF060-050-S1-P0, AF060-060-S1-P0, AF060-070-S1-P0, AF060-080-S1-P0, AF060-090-S1-P0, AF060-100-S1-P0, AF060-003-S1-P1, AF060-004-S1-P1, AF060-005-S1-P1, AF060-006-S1-P1, AF060-007-S1-P1, AF060-008-S1-P1, AF060-009-S1-P1, AF060-010-S1-P1, AF060-015-S1-P1, AF060-020-S1-P1, AF060-025-S1-P1, AF060-030-S1-P1, AF060-035-S1-P1, AF060-040-S1-P1, AF060-045-S1-P1, AF060-050-S1-P1, AF060-060-S1-P1, AF060-070-S1-P1, AF060-080-S1-P1, AF060-090-S1-P1, AF060-100-S1-P1, AF060-003-S2-P0, AF060-004-S2-P0, AF060-005-S2-P0, AF060-006-S2-P0, AF060-007-S2-P0, AF060-008-S2-P0, AF060-009-S2-P0, AF060-010-S2-P0, AF060-015-S2-P0, AF060-020-S2-P0, AF060-025-S2-P0, AF060-030-S2-P0, AF060-035-S2-P0, AF060-040-S2-P0, AF060-045-S2-P0, AF060-050-S2-P0, AF060-060-S2-P0, AF060-070-S2-P0, AF060-080-S2-P0, AF060-090-S2-P0, AF060-100-S2-P0, AF060-003-S2-P1, AF060-004-S2-P1, AF060-005-S2-P1, AF060-006-S2-P1, AF060-007-S2-P1, AF060-008-S2-P1, AF060-009-S2-P1, AF060-010-S2-P1, AF060-015-S2-P1, AF060-020-S2-P1, AF060-025-S2-P1, AF060-030-S2-P1, AF060-035-S2-P1, AF060-040-S2-P1, AF060-045-S2-P1, AF060-050-S2-P1, AF060-060-S2-P1, AF060-070-S2-P1, AF060-080-S2-P1, AF060-090-S2-P1, AF060-100-S2-P1, AF060-003-S3-P0, AF060-004-S3-P0, AF060-005-S3-P0, AF060-006-S3-P0, AF060-007-S3-P0, AF060-008-S3-P0, AF060-009-S3-P0, AF060-010-S3-P0, AF060-015-S3-P0, AF060-020-S3-P0, AF060-025-S3-P0, AF060-030-S3-P0, AF060-035-S3-P0, AF060-040-S3-P0, AF060-045-S3-P0, AF060-050-S3-P0, AF060-060-S3-P0, AF060-070-S3-P0, AF060-080-S3-P0, AF060-090-S3-P0, AF060-100-S3-P0, AF060-003-S3-P1, AF060-004-S3-P1, AF060-005-S3-P1, AF060-006-S3-P1, AF060-007-S3-P1, AF060-008-S3-P1, AF060-009-S3-P1, AF060-010-S3-P1, AF060-015-S3-P1, AF060-020-S3-P1, AF060-025-S3-P1, AF060-030-S3-P1, AF060-035-S3-P1, AF060-040-S3-P1, AF060-045-S3-P1, AF060-050-S3-P1, AF060-060-S3-P1, AF060-070-S3-P1, AF060-080-S3-P1, AF060-090-S3-P1, AF060-100-S3-P1, AF60A-015-S1-P0, AF60A-020-S1-P0, AF60A-025-S1-P0, AF60A-030-S1-P0, AF60A-035-S1-P0, AF60A-040-S1-P0, AF60A-045-S1-P0, AF60A-050-S1-P0, AF60A-060-S1-P0, AF60A-070-S1-P0, AF60A-080-S1-P0, AF60A-090-S1-P0, AF60A-100-S1-P0, AF60A-015-S1-P1, AF60A-020-S1-P1, AF60A-025-S1-P1, AF60A-030-S1-P1, AF60A-035-S1-P1, AF60A-040-S1-P1, AF60A-045-S1-P1, AF60A-050-S1-P1, AF60A-060-S1-P1, AF60A-070-S1-P1, AF60A-080-S1-P1, AF60A-090-S1-P1, AF60A-100-S1-P1, AF60A-015-S2-P0, AF60A-020-S2-P0, AF60A-025-S2-P0, AF60A-030-S2-P0, AF60A-035-S2-P0, AF60A-040-S2-P0, AF60A-045-S2-P0, AF60A-050-S2-P0, AF60A-060-S2-P0, AF60A-070-S2-P0, AF60A-080-S2-P0, AF60A-090-S2-P0, AF60A-100-S2-P0, AF60A-015-S2-P1, AF60A-020-S2-P1, AF60A-025-S2-P1, AF60A-030-S2-P1, AF60A-035-S2-P1, AF60A-040-S2-P1, AF60A-045-S2-P1, AF60A-050-S2-P1, AF60A-060-S2-P1, AF60A-070-S2-P1, AF60A-080-S2-P1, AF60A-090-S2-P1, AF60A-100-S2-P1, AF60A-015-S3-P0, AF60A-020-S3-P0, AF60A-025-S3-P0, AF60A-030-S3-P0, AF60A-035-S3-P0, AF60A-040-S3-P0, AF60A-045-S3-P0, AF60A-050-S3-P0, AF60A-060-S3-P0, AF60A-070-S3-P0, AF60A-080-S3-P0, AF60A-090-S3-P0, AF60A-100-S3-P0, AF60A-015-S1-P1, AF60A-020-S1-P1, AF60A-025-S1-P1, AF60A-030-S1-P1, AF60A-035-S1-P1, AF60A-040-S1-P1, AF60A-045-S1-P1, AF60A-050-S1-P1, AF60A-060-S1-P1, AF60A-070-S1-P1, AF60A-080-S1-P1, AF60A-090-S1-P1, AF60A-100-S1-P1, AF60A-015-S2-P0, AF60A-020-S2-P0, AF60A-025-S2-P0, AF60A-030-S2-P0, AF60A-035-S2-P0, AF60A-040-S2-P0, AF60A-045-S2-P0, AF60A-050-S2-P0, AF60A-060-S2-P0, AF60A-070-S2-P0, AF60A-080-S2-P0, AF60A-090-S2-P0, AF60A-100-S2-P0, AF60A-015-S2-P1, AF60A-020-S2-P1, AF60A-025-S2-P1, AF60A-030-S2-P1, AF60A-035-S2-P1, AF60A-040-S2-P1, AF60A-045-S2-P1, AF60A-050-S2-P1, AF60A-060-S2-P1, AF60A-070-S2-P1, AF60A-080-S2-P1, AF60A-090-S2-P1, AF60A-100-S2-P1, AF60A-015-S3-P0, AF60A-020-S3-P0, AF60A-025-S3-P0, AF60A-030-S3-P0, AF60A-035-S3-P0, AF60A-040-S3-P0, AF60A-045-S3-P0, AF60A-050-S3-P0, AF60A-060-S3-P0, AF60A-070-S3-P0, AF60A-080-S3-P0, AF60A-090-S3-P0, AF60A-100-S3-P0, AF60A-015-S3-P1, AF60A-020-S3-P1, AF60A-025-S3-P1, AF60A-030-S3-P1, AF60A-035-S3-P1, AF60A-040-S3-P1, AF60A-045-S3-P1, AF60A-050-S3-P1, AF60A-060-S3-P1, AF60A-070-S3-P1, AF60A-080-S3-P1, AF60A-090-S3-P1, AF60A-100-S3-P1, AF075-003-S1-P0, AF075-004-S1-P0, AF075-005-S1-P0, AF075-006-S1-P0, AF075-007-S1-P0, AF075-008-S1-P0, AF075-009-S1-P0, AF075-010-S1-P0, AF075-003-S1-P1, AF075-004-S1-P1, AF075-005-S1-P1, AF075-006-S1-P1, AF075-007-S1-P1, AF075-008-S1-P1, AF075-009-S1-P1, AF075-010-S1-P1, AF075-015-S1-P1, AF075-020-S1-P1, AF075-025-S1-P1, AF075-030-S1-P1, AF075-035-S1-P1, AF075-040-S1-P1, AF075-045-S1-P1, AF075-050-S1-P1, AF075-060-S1-P1, AF075-070-S1-P1, AF075-080-S1-P1, AF075-090-S1-P1, AF075-100-S1-P1, AF075-003-S1-P2, AF075-004-S1-P2, AF075-005-S1-P2, AF075-006-S1-P2, AF075-007-S1-P2, AF075-008-S1-P2, AF075-009-S1-P2, AF075-010-S1-P2, AF075-015-S1-P2, AF075-020-S1-P2, AF075-025-S1-P2, AF075-030-S1-P2, AF075-035-S1-P2, AF075-040-S1-P2, AF075-045-S1-P2, AF075-050-S1-P2, AF075-060-S1-P2, AF075-070-S1-P2, AF075-080-S1-P2, AF075-090-S1-P2, AF075-100-S1-P2, AF075-003-S2-P0, AF075-004-S2-P0, AF075-005-S2-P0, AF075-006-S2-P0, AF075-007-S2-P0, AF075-008-S2-P0, AF075-009-S2-P0, AF075-010-S2-P0, AF075-015-S2-P1, AF075-020-S2-P1, AF075-025-S2-P1, AF075-030-S2-P1, AF075-035-S2-P1, AF075-040-S2-P1, AF075-045-S2-P1, AF075-050-S2-P1, AF075-060-S2-P1, AF075-070-S2-P1, AF075-080-S2-P1, AF075-090-S2-P1, AF075-100-S2-P1, AF075-003-S2-P2, AF075-004-S2-P2, AF075-005-S2-P2, AF075-006-S2-P2, AF075-007-S2-P2, AF075-008-S2-P2, AF075-009-S2-P2, AF075-010-S2-P2, AF075-015-S2-P2, AF075-020-S2-P2, AF075-025-S2-P2, AF075-030-S2-P2, AF075-035-S2-P2, AF075-040-S2-P2, AF075-045-S2-P2, AF075-050-S2-P2, AF075-060-S2-P2, AF075-070-S2-P2, AF075-080-S2-P2, AF075-090-S2-P2, AF075-100-S2-P2, AF075-003-S3-P0, AF075-004-S3-P0, AF075-005-S3-P0, AF075-006-S3-P0, AF075-007-S3-P0, AF075-008-S3-P0, AF075-009-S3-P0, AF075-010-S3-P0, AF075-003-S3-P1, AF075-004-S3-P1, AF075-005-S3-P1, AF075-006-S3-P1, AF075-007-S3-P1, AF075-008-S3-P1, AF075-009-S3-P1, AF075-010-S3-P1, AF075-015-S3-P1, AF075-020-S3-P1, AF075-025-S3-P1, AF075-030-S3-P1, AF075-035-S3-P1, AF075-040-S3-P1, AF075-045-S3-P1, AF075-050-S3-P1, AF075-060-S3-P1, AF075-070-S3-P1, AF075-080-S3-P1, AF075-090-S3-P1, AF075-100-S3-P1, AF075-003-S3-P2, AF075-004-S3-P2, AF075-005-S3-P2, AF075-006-S3-P2, AF075-007-S3-P2, AF075-008-S3-P2, AF075-009-S3-P2, AF075-010-S3-P2, AF075-015-S3-P2, AF075-020-S3-P2, AF075-025-S3-P2, AF075-030-S3-P2, AF075-035-S3-P2, AF075-040-S3-P2, AF075-045-S3-P2, AF075-050-S3-P2, AF075-060-S3-P2, AF075-070-S3-P2, AF075-080-S3-P2, AF075-090-S3-P2, AF075-100-S3-P2, AF075A-015-S1-P1, AF075A-020-S1-P1, AF075A-025-S1-P1, AF075A-030-S1-P1, AF075A-035-S1-P1, AF075A-040-S1-P1, AF075A-045-S1-P1, AF075A-050-S1-P1, AF075A-060-S1-P1, AF075A-070-S1-P1, AF075A-080-S1-P1, AF075A-090-S1-P1, AF075A-100-S1-P1, AF075A-015-S1-P2, AF075A-020-S1-P2, AF075A-025-S1-P2, AF075A-030-S1-P2, AF075A-035-S1-P2, AF075A-040-S1-P2, AF075A-045-S1-P2, AF075A-050-S1-P2, AF075A-060-S1-P2, AF075A-070-S1-P2, AF075A-080-S1-P2, AF075A-090-S1-P2, AF075A-100-S1-P2, AF075A-015-S2-P1, AF075A-020-S2-P1, AF075A-025-S2-P1, AF075A-030-S2-P1, AF075A-035-S2-P1, AF075A-040-S2-P1, AF075A-045-S2-P1, AF075A-050-S2-P1, AF075A-060-S2-P1, AF075A-070-S2-P1, AF075A-080-S2-P1, AF075A-090-S2-P1, AF075A-100-S2-P1, AF075A-015-S2-P2, AF075A-020-S2-P2, AF075A-025-S2-P2, AF075A-030-S2-P2, AF075A-035-S2-P2, AF075A-040-S2-P2, AF075A-045-S2-P2, AF075A-050-S2-P2, AF075A-060-S2-P2, AF075A-070-S2-P2, AF075A-080-S2-P2, AF075A-090-S2-P2, AF075A-100-S2-P2, AF075A-015-S3-P1, AF075A-020-S3-P1, AF075A-025-S3-P1, AF075A-030-S3-P1, AF075A-035-S3-P1, AF075A-040-S3-P1, AF075A-045-S3-P1, AF075A-050-S3-P1, AF075A-060-S3-P1, AF075A-070-S3-P1, AF075A-080-S3-P1, AF075A-090-S3-P1, AF075A-100-S3-P1, AF075A-015-S3-P2, AF075A-020-S3-P2, AF075A-025-S3-P2, AF075A-030-S3-P2, AF075A-035-S3-P2, AF075A-040-S3-P2, AF075A-045-S3-P2, AF075A-050-S3-P2, AF075A-060-S3-P2, AF075A-070-S3-P2, AF075A-080-S3-P2, AF075A-090-S3-P2, AF075A-100-S3-P2, AF100-003-S1-P0, AF100-004-S1-P0, AF100-005-S1-P0, AF100-006-S1-P0, AF100-007-S1-P0, AF100-008-S1-P0, AF100-009-S1-P0, AF100-010-S1-P0, AF100-015-S1-P0, AF100-020-S1-P0, AF100-025-S1-P0, AF100-030-S1-P0, AF100-035-S1-P0, AF100-040-S1-P0, AF100-045-S1-P0, AF100-050-S1-P0, AF100-060-S1-P0, AF100-070-S1-P0, AF100-080-S1-P0, AF100-090-S1-P0, AF100-100-S1-P0, AF100-003-S1-P1, AF100-004-S1-P1, AF100-005-S1-P1, AF100-006-S1-P1, AF100-007-S1-P1, AF100-008-S1-P1, AF100-009-S1-P1, AF100-010-S1-P1, AF100-015-S1-P1, AF100-020-S1-P1, AF100-025-S1-P1, AF100-030-S1-P1, AF100-035-S1-P1, AF100-040-S1-P1, AF100-045-S1-P1, AF100-050-S1-P1, AF100-060-S1-P1, AF100-070-S1-P1, AF100-080-S1-P1, AF100-090-S1-P1, AF100-100-S1-P1, AF100-003-S1-P2, AF100-004-S1-P2, AF100-005-S1-P2, AF100-006-S1-P2, AF100-007-S1-P2, AF100-008-S1-P2, AF100-009-S1-P2, AF100-010-S1-P2, AF100-015-S1-P2, AF100-020-S1-P2, AF100-025-S1-P2, AF100-030-S1-P2, AF100-035-S1-P2, AF100-040-S1-P2, AF100-045-S1-P2, AF100-050-S1-P2, AF100-060-S1-P2, AF100-070-S1-P2, AF100-080-S1-P2, AF100-090-S1-P2, AF100-100-S1-P2, AF100-003-S2-P0, AF100-004-S2-P0, AF100-005-S2-P0, AF100-006-S2-P0, AF100-007-S2-P0, AF100-008-S2-P0, AF100-009-S2-P0, AF100-010-S2-P0, AF100-015-S2-P0, AF100-020-S2-P0, AF100-025-S2-P0, AF100-030-S2-P0, AF100-035-S2-P0, AF100-040-S2-P0, AF100-045-S2-P0, AF100-050-S2-P0, AF100-060-S2-P0, AF100-070-S2-P0, AF100-080-S2-P0, AF100-090-S2-P0, AF100-100-S2-P0, AF100-003-S2-P1, AF100-004-S2-P1, AF100-005-S2-P1, AF100-006-S2-P1, AF100-007-S2-P1, AF100-008-S2-P1, AF100-009-S2-P1, AF100-010-S2-P1, AF100-015-S2-P1, AF100-020-S2-P1, AF100-025-S2-P1, AF100-030-S2-P1, AF100-035-S2-P1, AF100-040-S2-P1, AF100-045-S2-P1, AF100-050-S2-P1, AF100-060-S2-P1, AF100-070-S2-P1, AF100-080-S2-P1, AF100-090-S2-P1, AF100-100-S2-P1, AF100-003-S2-P2, AF100-004-S2-P2, AF100-005-S2-P2, AF100-006-S2-P2, AF100-007-S2-P2, AF100-008-S2-P2, AF100-009-S2-P2, AF100-010-S2-P2, AF100-015-S2-P2, AF100-020-S2-P2, AF100-025-S2-P2, AF100-030-S2-P2, AF100-035-S2-P2, AF100-040-S2-P2, AF100-045-S2-P2, AF100-050-S2-P2, AF100-060-S2-P2, AF100-070-S2-P2, AF100-080-S2-P2, AF100-090-S2-P2, AF100-100-S2-P2, AF100-003-S3-P0, AF100-004-S3-P0, AF100-005-S3-P0, AF100-006-S3-P0, AF100-007-S3-P0, AF100-008-S3-P0, AF100-009-S3-P0, AF100-010-S3-P0, AF100-015-S3-P0, AF100-020-S3-P0, AF100-025-S3-P0, AF100-030-S3-P0, AF100-035-S3-P0, AF100-040-S3-P0, AF100-045-S3-P0, AF100-050-S3-P0, AF100-060-S3-P0, AF100-070-S3-P0, AF100-080-S3-P0, AF100-090-S3-P0, AF100-100-S3-P0, AF100-003-S3-P1, AF100-004-S3-P1, AF100-005-S3-P1, AF100-006-S3-P1, AF100-007-S3-P1, AF100-008-S3-P1, AF100-009-S3-P1, AF100-010-S3-P1, AF100-015-S3-P1, AF100-020-S3-P1, AF100-025-S3-P1, AF100-030-S3-P1, AF100-035-S3-P1, AF100-040-S3-P1, AF100-045-S3-P1, AF100-050-S3-P1, AF100-060-S3-P1, AF100-070-S3-P1, AF100-080-S3-P1, AF100-090-S3-P1, AF100-100-S3-P1, AF100-003-S3-P2, AF100-004-S3-P2, AF100-005-S3-P2, AF100-006-S3-P2, AF100-007-S3-P2, AF100-008-S3-P2, AF100-009-S3-P2, AF100-010-S3-P2, AF100-015-S3-P2, AF100-020-S3-P2, AF100-025-S3-P2, AF100-030-S3-P2, AF100-035-S3-P2, AF100-040-S3-P2, AF100-045-S3-P2, AF100-050-S3-P2, AF100-060-S3-P2, AF100-070-S3-P2, AF100-080-S3-P2, AF100-090-S3-P2, AF100-100-S3-P2, AF140-003-S1-P0, AF140-004-S1-P0, AF140-005-S1-P0, AF140-006-S1-P0, AF140-007-S1-P0, AF140-008-S1-P0, AF140-009-S1-P0, AF140-010-S1-P0, AF140-015-S1-P0, AF140-020-S1-P0, AF140-025-S1-P0, AF140-030-S1-P0, AF140-035-S1-P0, AF140-040-S1-P0, AF140-045-S1-P0, AF140-050-S1-P0, AF140-060-S1-P0, AF140-070-S1-P0, AF140-080-S1-P0, AF140-090-S1-P0, AF140-100-S1-P0, AF140-003-S1-P1, AF140-004-S1-P1, AF140-005-S1-P1, AF140-006-S1-P1, AF140-007-S1-P1, AF140-008-S1-P1, AF140-009-S1-P1, AF140-010-S1-P1, AF140-015-S1-P1, AF140-020-S1-P1, AF140-025-S1-P1, AF140-030-S1-P1, AF140-035-S1-P1, AF140-040-S1-P1, AF140-045-S1-P1, AF140-050-S1-P1, AF140-060-S1-P1, AF140-070-S1-P1, AF140-080-S1-P1, AF140-090-S1-P1, AF140-100-S1-P1, AF140-003-S1-P2, AF140-004-S1-P2, AF140-005-S1-P2, AF140-006-S1-P2, AF140-007-S1-P2, AF140-008-S1-P2, AF140-009-S1-P2, AF140-010-S1-P2, AF140-015-S1-P2, AF140-020-S1-P2, AF140-025-S1-P2, AF140-030-S1-P2, AF140-035-S1-P2, AF140-040-S1-P2, AF140-045-S1-P2, AF140-050-S1-P2, AF140-060-S1-P2, AF140-070-S1-P2, AF140-080-S1-P2, AF140-090-S1-P2, AF140-100-S1-P2, AF140-003-S2-P0, AF140-004-S2-P0, AF140-005-S2-P0, AF140-006-S2-P0, AF140-007-S2-P0, AF140-008-S2-P0, AF140-009-S2-P0, AF140-010-S2-P0, AF140-015-S2-P0, AF140-020-S2-P0, AF140-025-S2-P0, AF140-030-S2-P0, AF140-035-S2-P0, AF140-040-S2-P0, AF140-045-S2-P0, AF140-050-S2-P0, AF140-060-S2-P0, AF140-070-S2-P0, AF140-080-S2-P0, AF140-090-S2-P0, AF140-100-S2-P0, AF140-003-S2-P1, AF140-004-S2-P1, AF140-005-S2-P1, AF140-006-S2-P1, AF140-007-S2-P1, AF140-008-S2-P1, AF140-009-S2-P1, AF140-010-S2-P1, AF140-015-S2-P1, AF140-020-S2-P1, AF140-025-S2-P1, AF140-030-S2-P1, AF140-035-S2-P1, AF140-040-S2-P1, AF140-045-S2-P1, AF140-050-S2-P1, AF140-060-S2-P1, AF140-070-S2-P1, AF140-080-S2-P1, AF140-090-S2-P1, AF140-100-S2-P1, AF140-003-S2-P2, AF140-004-S2-P2, AF140-005-S2-P2, AF140-006-S2-P2, AF140-007-S2-P2, AF140-008-S2-P2, AF140-009-S2-P2, AF140-010-S2-P2, AF140-015-S2-P2, AF140-020-S2-P2, AF140-025-S2-P2, AF140-030-S2-P2, AF140-035-S2-P2, AF140-040-S2-P2, AF140-045-S2-P2, AF140-050-S2-P2, AF140-060-S2-P2, AF140-070-S2-P2, AF140-080-S2-P2, AF140-090-S2-P2, AF140-100-S2-P2, AF140-003-S3-P0, AF140-004-S3-P0, AF140-005-S3-P0, AF140-006-S3-P0, AF140-007-S3-P0, AF140-008-S3-P0, AF140-009-S3-P0, AF140-010-S3-P0, AF140-015-S3-P0, AF140-020-S3-P0, AF140-025-S3-P0, AF140-030-S3-P0, AF140-035-S3-P0, AF140-040-S3-P0, AF140-045-S3-P0, AF140-050-S3-P0, AF140-060-S3-P0, AF140-070-S3-P0, AF140-080-S3-P0, AF140-090-S3-P0, AF140-100-S3-P0, AF140-003-S3-P1, AF140-004-S3-P1, AF140-005-S3-P1, AF140-006-S3-P1, AF140-007-S3-P1, AF140-008-S3-P1, AF140-009-S3-P1, AF140-010-S3-P1, AF140-015-S3-P1, AF140-020-S3-P1, AF140-025-S3-P1, AF140-030-S3-P1, AF140-035-S3-P1, AF140-040-S3-P1, AF140-045-S3-P1, AF140-050-S3-P1, AF140-060-S3-P1, AF140-070-S3-P1, AF140-080-S3-P1, AF140-090-S3-P1, AF140-100-S3-P1, AF140-003-S3-P2, AF140-004-S3-P2, AF140-005-S3-P2, AF140-006-S3-P2, AF140-007-S3-P2, AF140-008-S3-P2, AF140-009-S3-P2, AF140-010-S3-P2, AF140-015-S3-P2, AF140-020-S3-P2, AF140-025-S3-P2, AF140-030-S3-P2, AF140-035-S3-P2, AF140-040-S3-P2, AF140-045-S3-P2, AF140-050-S3-P2, AF140-060-S3-P2, AF140-070-S3-P2, AF140-080-S3-P2, AF140-090-S3-P2, AF140-100-S3-P2, AF180-003-S1-P0, AF180-004-S1-P0, AF180-005-S1-P0, AF180-006-S1-P0, AF180-007-S1-P0, AF180-008-S1-P0, AF180-009-S1-P0, AF180-010-S1-P0, AF180-015-S1-P0, AF180-020-S1-P0, AF180-025-S1-P0, AF180-030-S1-P0, AF180-035-S1-P0, AF180-040-S1-P0, AF180-045-S1-P0, AF180-050-S1-P0, AF180-060-S1-P0, AF180-070-S1-P0, AF180-080-S1-P0, AF180-090-S1-P0, AF180-100-S1-P0, AF180-003-S1-P1, AF180-004-S1-P1, AF180-005-S1-P1, AF180-006-S1-P1, AF180-007-S1-P1, AF180-008-S1-P1, AF180-009-S1-P1, AF180-010-S1-P1, AF180-015-S1-P1, AF180-020-S1-P1, AF180-025-S1-P1, AF180-030-S1-P1, AF180-035-S1-P1, AF180-040-S1-P1, AF180-045-S1-P1, AF180-050-S1-P1, AF180-060-S1-P1, AF180-070-S1-P1, AF180-080-S1-P1, AF180-090-S1-P1, AF180-100-S1-P1, AF180-003-S1-P2, AF180-004-S1-P2, AF180-005-S1-P2, AF180-006-S1-P2, AF180-007-S1-P2, AF180-008-S1-P2, AF180-009-S1-P2, AF180-010-S1-P2, AF180-015-S1-P2, AF180-020-S1-P2, AF180-025-S1-P2, AF180-030-S1-P2, AF180-035-S1-P2, AF180-040-S1-P2, AF180-045-S1-P2, AF180-050-S1-P2, AF180-060-S1-P2, AF180-070-S1-P2, AF180-080-S1-P2, AF180-090-S1-P2, AF180-100-S1-P2, AF180-003-S2-P0, AF180-004-S2-P0, AF180-005-S2-P0, AF180-006-S2-P0, AF180-007-S2-P0, AF180-008-S2-P0, AF180-009-S2-P0, AF180-010-S2-P0, AF180-015-S2-P0, AF180-020-S2-P0, AF180-025-S2-P0, AF180-030-S2-P0, AF180-035-S2-P0, AF180-040-S2-P0, AF180-045-S2-P0, AF180-050-S2-P0, AF180-060-S2-P0, AF180-070-S2-P0, AF180-080-S2-P0, AF180-090-S2-P0, AF180-100-S2-P0, AF180-003-S2-P1, AF180-004-S2-P1, AF180-005-S2-P1, AF180-006-S2-P1, AF180-007-S2-P1, AF180-008-S2-P1, AF180-009-S2-P1, AF180-010-S2-P1, AF180-015-S2-P1, AF180-020-S2-P1, AF180-025-S2-P1, AF180-030-S2-P1, AF180-035-S2-P1, AF180-040-S2-P1, AF180-045-S2-P1, AF180-050-S2-P1, AF180-060-S2-P1, AF180-070-S2-P1, AF180-080-S2-P1, AF180-090-S2-P1, AF180-100-S2-P1, AF180-003-S2-P2, AF180-004-S2-P2, AF180-005-S2-P2, AF180-006-S2-P2, AF180-007-S2-P2, AF180-008-S2-P2, AF180-009-S2-P2, AF180-010-S2-P2, AF180-015-S2-P2, AF180-020-S2-P2, AF180-025-S2-P2, AF180-030-S2-P2, AF180-035-S2-P2, AF180-040-S2-P2, AF180-045-S2-P2, AF180-050-S2-P2, AF180-060-S2-P2, AF180-070-S2-P2, AF180-080-S2-P2, AF180-090-S2-P2, AF180-100-S2-P2, AF180-003-S3-P0, AF180-004-S3-P0, AF180-005-S3-P0, AF180-006-S3-P0, AF180-007-S3-P0, AF180-008-S3-P0, AF180-009-S3-P0, AF180-010-S3-P0, AF180-015-S3-P0, AF180-020-S3-P0, AF180-025-S3-P0, AF180-030-S3-P0, AF180-035-S3-P0, AF180-040-S3-P0, AF180-045-S3-P0, AF180-050-S3-P0, AF180-060-S3-P0, AF180-070-S3-P0, AF180-080-S3-P0, AF180-090-S3-P0, AF180-100-S3-P0, AF180-003-S3-P1, AF180-004-S3-P1, AF180-005-S3-P1, AF180-006-S3-P1, AF180-007-S3-P1, AF180-008-S3-P1, AF180-009-S3-P1, AF180-010-S3-P1, AF180-015-S3-P1, AF180-020-S3-P1, AF180-025-S3-P1, AF180-030-S3-P1, AF180-035-S3-P1, AF180-040-S3-P1, AF180-045-S3-P1, AF180-050-S3-P1, AF180-060-S3-P1, AF180-070-S3-P1, AF180-080-S3-P1, AF180-090-S3-P1, AF180-100-S3-P1, AF180-003-S3-P2, AF180-004-S3-P2, AF180-005-S3-P2, AF180-006-S3-P2, AF180-007-S3-P2, AF180-008-S3-P2, AF180-009-S3-P2, AF180-010-S3-P2, AF180-015-S3-P2, AF180-020-S3-P2, AF180-025-S3-P2, AF180-030-S3-P2, AF180-035-S3-P2, AF180-040-S3-P2, AF180-045-S3-P2, AF180-050-S3-P2, AF180-060-S3-P2, AF180-070-S3-P2, AF180-080-S3-P2, AF180-090-S3-P2, AF180-100-S3-P2, AF220-003-S1-P0, AF220-004-S1-P0, AF220-005-S1-P0, AF220-006-S1-P0, AF220-007-S1-P0, AF220-008-S1-P0, AF220-009-S1-P0, AF220-010-S1-P0, AF220-015-S1-P0, AF220-020-S1-P0, AF220-025-S1-P0, AF220-030-S1-P0, AF220-035-S1-P0, AF220-040-S1-P0, AF220-045-S1-P0, AF220-050-S1-P0, AF220-060-S1-P0, AF220-070-S1-P0, AF220-080-S1-P0, AF220-090-S1-P0, AF220-100-S1-P0, AF220-003-S1-P1, AF220-004-S1-P1, AF220-005-S1-P1, AF220-006-S1-P1, AF220-007-S1-P1, AF220-008-S1-P1, AF220-009-S1-P1, AF220-010-S1-P1, AF220-015-S1-P1, AF220-020-S1-P1, AF220-025-S1-P1, AF220-030-S1-P1, AF220-035-S1-P1, AF220-040-S1-P1, AF220-045-S1-P1, AF220-050-S1-P1, AF220-060-S1-P1, AF220-070-S1-P1, AF220-080-S1-P1, AF220-090-S1-P1, AF220-100-S1-P1, AF220-003-S1-P2, AF220-004-S1-P2, AF220-005-S1-P2, AF220-006-S1-P2, AF220-007-S1-P2, AF220-008-S1-P2, AF220-009-S1-P2, AF220-010-S1-P2, AF220-015-S1-P2, AF220-020-S1-P2, AF220-025-S1-P2, AF220-030-S1-P2, AF220-035-S1-P2, AF220-040-S1-P2, AF220-045-S1-P2, AF220-050-S1-P2, AF220-060-S1-P2, AF220-070-S1-P2, AF220-080-S1-P2, AF220-090-S1-P2, AF220-100-S1-P2, AF220-003-S2-P0, AF220-004-S2-P0, AF220-005-S2-P0, AF220-006-S2-P0, AF220-007-S2-P0, AF220-008-S2-P0, AF220-009-S2-P0, AF220-010-S2-P0, AF220-015-S2-P0, AF220-020-S2-P0, AF220-025-S2-P0, AF220-030-S2-P0, AF220-035-S2-P0, AF220-040-S2-P0, AF220-045-S2-P0, AF220-050-S2-P0, AF220-060-S2-P0, AF220-070-S2-P0, AF220-080-S2-P0, AF220-090-S2-P0, AF220-100-S2-P0, AF220-003-S2-P1, AF220-004-S2-P1, AF220-005-S2-P1, AF220-006-S2-P1, AF220-007-S2-P1, AF220-008-S2-P1, AF220-009-S2-P1, AF220-010-S2-P1, AF220-015-S2-P1, AF220-020-S2-P1, AF220-025-S2-P1, AF220-030-S2-P1, AF220-035-S2-P1, AF220-040-S2-P1, AF220-045-S2-P1, AF220-050-S2-P1, AF220-060-S2-P1, AF220-070-S2-P1, AF220-080-S2-P1, AF220-090-S2-P1, AF220-100-S2-P1, AF220-003-S2-P2, AF220-004-S2-P2, AF220-005-S2-P2, AF220-006-S2-P2, AF220-007-S2-P2, AF220-008-S2-P2, AF220-009-S2-P2, AF220-010-S2-P2, AF220-015-S2-P2, AF220-020-S2-P2, AF220-025-S2-P2, AF220-030-S2-P2, AF220-035-S2-P2, AF220-040-S2-P2, AF220-045-S2-P2, AF220-050-S2-P2, AF220-060-S2-P2, AF220-070-S2-P2, AF220-080-S2-P2, AF220-090-S2-P2, AF220-100-S2-P2, AF220-003-S3-P0, AF220-004-S3-P0, AF220-005-S3-P0, AF220-006-S3-P0, AF220-007-S3-P0, AF220-008-S3-P0, AF220-009-S3-P0, AF220-010-S3-P0, AF220-015-S3-P0, AF220-020-S3-P0, AF220-025-S3-P0, AF220-030-S3-P0, AF220-035-S3-P0, AF220-040-S3-P0, AF220-045-S3-P0, AF220-050-S3-P0, AF220-060-S3-P0, AF220-070-S3-P0, AF220-080-S3-P0, AF220-090-S3-P0, AF220-100-S3-P0, AF220-003-S3-P1, AF220-004-S3-P1, AF220-005-S3-P1, AF220-006-S3-P1, AF220-007-S3-P1, AF220-008-S3-P1, AF220-009-S3-P1, AF220-010-S3-P1, AF220-015-S3-P1, AF220-020-S3-P1, AF220-025-S3-P1, AF220-030-S3-P1, AF220-035-S3-P1, AF220-040-S3-P1, AF220-045-S3-P1, AF220-050-S3-P1, AF220-060-S3-P1, AF220-070-S3-P1, AF220-080-S3-P1, AF220-090-S3-P1, AF220-100-S3-P1, AF220-003-S3-P2, AF220-004-S3-P2, AF220-005-S3-P2, AF220-006-S3-P2, AF220-007-S3-P2, AF220-008-S3-P2, AF220-009-S3-P2, AF220-010-S3-P2, AF220-015-S3-P2, AF220-020-S3-P2, AF220-025-S3-P2, AF220-030-S3-P2, AF220-035-S3-P2, AF220-040-S3-P2, AF220-045-S3-P2, AF220-050-S3-P2, AF220-060-S3-P2, AF220-070-S3-P2, AF220-080-S3-P2, AF220-090-S3-P2, AF220-100-S3-P2
AFR Series Model List 

AFR042-015-S1-P1, AFR042-020-S1-P1, AFR042-025-S1-P1, AFR042-030-S1-P1, AFR042-035-S1-P1, AFR042-040-S1-P1, AFR042-045-S1-P1, AFR042-050-S1-P1, AFR042-060-S1-P1, AFR042-070-S1-P1, AFR042-080-S1-P1, AFR042-090-S1-P1, AFR042-100-S1-P1, AFR042-003-S1-P2, AFR042-004-S1-P2, AFR042-005-S1-P2, AFR042-006-S1-P2, AFR042-007-S1-P2, AFR042-008-S1-P2, AFR042-009-S1-P2, AFR042-010-S1-P2, AFR042-015-S1-P2, AFR042-020-S1-P2, AFR042-025-S1-P2, AFR042-030-S1-P2, AFR042-035-S1-P2, AFR042-040-S1-P2, AFR042-045-S1-P2, AFR042-050-S1-P2, AFR042-060-S1-P2, AFR042-070-S1-P2, AFR042-080-S1-P2, AFR042-090-S1-P2, AFR042-100-S1-P2, AFR042-003-S2-P1, AFR042-004-S2-P1, AFR042-005-S2-P1, AFR042-006-S2-P1, AFR042-007-S2-P1, AFR042-008-S2-P1, AFR042-009-S2-P1, AFR042-010-S2-P1, AFR042-015-S2-P1, AFR042-020-S2-P1, AFR042-025-S2-P1, AFR042-030-S2-P1, AFR042-035-S2-P1, AFR042-040-S2-P1, AFR042-045-S2-P1, AFR042-050-S2-P1, AFR042-060-S2-P1, AFR042-070-S2-P1, AFR042-080-S2-P1, AFR042-090-S2-P1, AFR042-100-S2-P1, AFR042-003-S2-P2, AFR042-004-S2-P2, AFR042-005-S2-P2, AFR042-006-S2-P2, AFR042-007-S2-P2, AFR042-008-S2-P2, AFR042-009-S2-P2, AFR042-010-S2-P2, AFR042-015-S2-P2, AFR042-020-S2-P2, AFR042-025-S2-P2, AFR042-030-S2-P2, AFR042-035-S2-P2, AFR042-040-S2-P2, AFR042-045-S2-P2, AFR042-050-S2-P2, AFR042-060-S2-P2, AFR042-070-S2-P2, AFR042-080-S2-P2, AFR042-090-S2-P2, AFR042-100-S2-P2, AFR042-003-S3-P1, AFR042-004-S3-P1, AFR042-005-S3-P1, AFR042-006-S3-P1, AFR042-007-S3-P1, AFR042-008-S3-P1, AFR042-009-S3-P1, AFR042-010-S3-P1, AFR042-015-S3-P1, AFR042-020-S3-P1, AFR042-025-S3-P1, AFR042-030-S3-P1, AFR042-035-S3-P1, AFR042-040-S3-P1, AFR042-045-S3-P1, AFR042-050-S3-P1, AFR042-060-S3-P1, AFR042-070-S3-P1, AFR042-080-S3-P1, AFR042-090-S3-P1, AFR042-100-S3-P1, AFR042-003-S3-P2, AFR042-004-S3-P2, AFR042-005-S3-P2, AFR042-006-S3-P2, AFR042-007-S3-P2, AFR042-008-S3-P2, AFR042-009-S3-P2, AFR042-010-S3-P2, AFR042-015-S3-P2, AFR042-020-S3-P2, AFR042-025-S3-P2, AFR042-030-S3-P2, AFR042-035-S3-P2, AFR042-040-S3-P2, AFR042-045-S3-P2, AFR042-050-S3-P2, AFR042-060-S3-P2, AFR042-070-S3-P2, AFR042-080-S3-P2, AFR042-090-S3-P2, AFR042-100-S3-P2, AFR060-003-S1-P1, AFR060-004-S1-P1, AFR060-005-S1-P1, AFR060-006-S1-P1, AFR060-007-S1-P1, AFR060-008-S1-P1, AFR060-009-S1-P1, AFR060-010-S1-P1, AFR060-014-S1-P1, AFR060-020-S1-P1, AFR060-025-S1-P1, AFR060-030-S1-P1, AFR060-035-S1-P1, AFR060-040-S1-P1, AFR060-045-S1-P1, AFR060-050-S1-P1, AFR060-060-S1-P1, AFR060-070-S1-P1, AFR060-080-S1-P1, AFR060-090-S1-P1, AFR060-100-S1-P1, AFR060-003-S1-P2, AFR060-004-S1-P2, AFR060-005-S1-P2, AFR060-006-S1-P2, AFR060-007-S1-P2, AFR060-008-S1-P2, AFR060-009-S1-P2, AFR060-010-S1-P2, AFR060-014-S1-P2, AFR060-020-S1-P2, AFR060-025-S1-P2, AFR060-030-S1-P2, AFR060-035-S1-P2, AFR060-040-S1-P2, AFR060-045-S1-P2, AFR060-050-S1-P2, AFR060-060-S1-P2, AFR060-070-S1-P2, AFR060-080-S1-P2, AFR060-090-S1-P2, AFR060-100-S1-P2, AFR060-003-S2-P1, AFR060-004-S2-P1, AFR060-005-S2-P1, AFR060-006-S2-P1, AFR060-007-S2-P1, AFR060-008-S2-P1, AFR060-009-S2-P1, AFR060-010-S2-P1, AFR060-014-S2-P1, AFR060-020-S2-P1, AFR060-025-S2-P1, AFR060-030-S2-P1, AFR060-035-S2-P1, AFR060-040-S2-P1, AFR060-045-S2-P1, AFR060-050-S2-P1, AFR060-060-S2-P1, AFR060-070-S2-P1, AFR060-080-S2-P1, AFR060-090-S2-P1, AFR060-100-S2-P1, AFR060-003-S2-P2, AFR060-004-S2-P2, AFR060-005-S2-P2, AFR060-006-S2-P2, AFR060-007-S2-P2, AFR060-008-S2-P2, AFR060-009-S2-P2, AFR060-010-S2-P2, AFR060-014-S2-P2, AFR060-020-S2-P2, AFR060-025-S2-P2, AFR060-030-S2-P2, AFR060-035-S2-P2, AFR060-040-S2-P2, AFR060-045-S2-P2, AFR060-050-S2-P2, AFR060-060-S2-P2, AFR060-070-S2-P2, AFR060-080-S2-P2, AFR060-090-S2-P2, AFR060-100-S2-P2, AFR060-003-S3-P1, AFR060-004-S3-P1, AFR060-005-S3-P1, AFR060-006-S3-P1, AFR060-007-S3-P1, AFR060-008-S3-P1, AFR060-009-S3-P1, AFR060-010-S3-P1, AFR060-014-S3-P1, AFR060-020-S3-P1, AFR060-025-S3-P1, AFR060-030-S3-P1, AFR060-035-S3-P1, AFR060-040-S3-P1, AFR060-045-S3-P1, AFR060-050-S3-P1, AFR060-060-S3-P1, AFR060-070-S3-P1, AFR060-080-S3-P1, AFR060-090-S3-P1, AFR060-100-S3-P1, AFR060-003-S3-P2, AFR060-004-S3-P2, AFR060-005-S3-P2, AFR060-006-S3-P2, AFR060-007-S3-P2, AFR060-008-S3-P2, AFR060-009-S3-P2, AFR060-010-S3-P2, AFR060-014-S3-P2, AFR060-020-S3-P2, AFR060-025-S3-P2, AFR060-030-S3-P2, AFR060-035-S3-P2, AFR060-040-S3-P2, AFR060-045-S3-P2, AFR060-050-S3-P2, AFR060-060-S3-P2, AFR060-070-S3-P2, AFR060-080-S3-P2, AFR060-090-S3-P2, AFR060-100-S3-P2, AFR075-003-S1-P0, AFR075-004-S1-P0, AFR075-005-S1-P0, AFR075-006-S1-P0, AFR075-007-S1-P0, AFR075-008-S1-P0, AFR075-009-S1-P0, AFR075-010-S1-P0, AFR075-014-S1-P0, AFR075-020-S1-P0, AFR075-025-S1-P0, AFR075-030-S1-P0, AFR075-035-S1-P0, AFR075-040-S1-P0, AFR075-045-S1-P0, AFR075-050-S1-P0, AFR075-060-S1-P0, AFR075-070-S1-P0, AFR075-080-S1-P0, AFR075-090-S1-P0, AFR075-100-S1-P0, AFR075-120-S1-P0, AFR075-140-S1-P0, AFR075-160-S1-P0, AFR075-180-S1-P0, AFR075-200-S1-P0, AFR075-003-S1-P1, AFR075-004-S1-P1, AFR075-005-S1-P1, AFR075-006-S1-P1, AFR075-007-S1-P1, AFR075-008-S1-P1, AFR075-009-S1-P1, AFR075-010-S1-P1, AFR075-014-S1-P1, AFR075-020-S1-P1, AFR075-025-S1-P1, AFR075-030-S1-P1, AFR075-035-S1-P1, AFR075-040-S1-P1, AFR075-045-S1-P1, AFR075-050-S1-P1, AFR075-060-S1-P1, AFR075-070-S1-P1, AFR075-080-S1-P1, AFR075-090-S1-P1, AFR075-100-S1-P1, AFR075-120-S1-P1, AFR075-140-S1-P1, AFR075-160-S1-P1, AFR075-180-S1-P1, AFR075-200-S1-P1, AFR075-003-S1-P2, AFR075-004-S1-P2, AFR075-005-S1-P2, AFR075-006-S1-P2, AFR075-007-S1-P2, AFR075-008-S1-P2, AFR075-009-S1-P2, AFR075-010-S1-P2, AFR075-014-S1-P2, AFR075-020-S1-P2, AFR075-025-S1-P2, AFR075-030-S1-P2, AFR075-035-S1-P2, AFR075-040-S1-P2, AFR075-045-S1-P2, AFR075-050-S1-P2, AFR075-060-S1-P2, AFR075-070-S1-P2, AFR075-080-S1-P2, AFR075-090-S1-P2, AFR075-100-S1-P2, AFR075-120-S1-P2, AFR075-140-S1-P2, AFR075-160-S1-P2, AFR075-180-S1-P2, AFR075-200-S1-P2, AFR075-003-S2-P0, AFR075-004-S2-P0, AFR075-005-S2-P0, AFR075-006-S2-P0, AFR075-007-S2-P0, AFR075-008-S2-P0, AFR075-009-S2-P0, AFR075-010-S2-P0, AFR075-014-S2-P0, AFR075-020-S2-P0, AFR075-025-S2-P0, AFR075-030-S2-P0, AFR075-035-S2-P0, AFR075-040-S2-P0, AFR075-045-S2-P0, AFR075-050-S2-P0, AFR075-060-S2-P0, AFR075-070-S2-P0, AFR075-080-S2-P0, AFR075-090-S2-P0, AFR075-100-S2-P0, AFR075-120-S2-P0, AFR075-140-S2-P0, AFR075-160-S2-P0, AFR075-180-S2-P0, AFR075-200-S2-P0, AFR075-003-S2-P1, AFR075-004-S2-P1, AFR075-005-S2-P1, AFR075-006-S2-P1, AFR075-007-S2-P1, AFR075-008-S2-P1, AFR075-009-S2-P1, AFR075-010-S2-P1, AFR075-014-S2-P1, AFR075-020-S2-P1, AFR075-025-S2-P1, AFR075-030-S2-P1, AFR075-035-S2-P1, AFR075-040-S2-P1, AFR075-045-S2-P1, AFR075-050-S2-P1, AFR075-060-S2-P1, AFR075-070-S2-P1, AFR075-080-S2-P1, AFR075-090-S2-P1, AFR075-100-S2-P1, AFR075-120-S2-P1, AFR075-140-S2-P1, AFR075-160-S2-P1, AFR075-180-S2-P1, AFR075-200-S2-P1, AFR075-003-S2-P2, AFR075-004-S2-P2, AFR075-005-S2-P2, AFR075-006-S2-P2, AFR075-007-S2-P2, AFR075-008-S2-P2, AFR075-009-S2-P2, AFR075-010-S2-P2, AFR075-014-S2-P2, AFR075-020-S2-P2, AFR075-025-S2-P2, AFR075-030-S2-P2, AFR075-035-S2-P2, AFR075-040-S2-P2, AFR075-045-S2-P2, AFR075-050-S2-P2, AFR075-060-S2-P2, AFR075-070-S2-P2, AFR075-080-S2-P2, AFR075-090-S2-P2, AFR075-100-S2-P2, AFR075-120-S2-P2, AFR075-140-S2-P2, AFR075-160-S2-P2, AFR075-180-S2-P2, AFR075-200-S2-P2, AFR075-003-S3-P0, AFR075-004-S3-P0, AFR075-005-S3-P0, AFR075-006-S3-P0, AFR075-007-S3-P0, AFR075-008-S3-P0, AFR075-009-S3-P0, AFR075-010-S3-P0, AFR075-014-S3-P0, AFR075-020-S3-P0, AFR075-025-S3-P0, AFR075-030-S3-P0, AFR075-035-S3-P0, AFR075-040-S3-P0, AFR075-045-S3-P0, AFR075-050-S3-P0, AFR075-060-S3-P0, AFR075-070-S3-P0, AFR075-080-S3-P0, AFR075-090-S3-P0, AFR075-100-S3-P0, AFR075-120-S3-P0, AFR075-140-S3-P0, AFR075-160-S3-P0, AFR075-180-S3-P0, AFR075-200-S3-P0, AFR075-003-S3-P1, AFR075-004-S3-P1, AFR075-005-S3-P1, AFR075-006-S3-P1, AFR075-007-S3-P1, AFR075-008-S3-P1, AFR075-009-S3-P1, AFR075-010-S3-P1, AFR075-014-S3-P1, AFR075-020-S3-P1, AFR075-025-S3-P1, AFR075-030-S3-P1, AFR075-035-S3-P1, AFR075-040-S3-P1, AFR075-045-S3-P1, AFR075-050-S3-P1, AFR075-060-S3-P1, AFR075-070-S3-P1, AFR075-080-S3-P1, AFR075-090-S3-P1, AFR075-100-S3-P1, AFR075-120-S3-P1, AFR075-140-S3-P1, AFR075-160-S3-P1, AFR075-180-S3-P1, AFR075-200-S3-P1, AFR075-003-S3-P2, AFR075-004-S3-P2, AFR075-005-S3-P2, AFR075-006-S3-P2, AFR075-007-S3-P2, AFR075-008-S3-P2, AFR075-009-S3-P2, AFR075-010-S3-P2, AFR075-014-S3-P2, AFR075-020-S3-P2, AFR075-025-S3-P2, AFR075-030-S3-P2, AFR075-035-S3-P2, AFR075-040-S3-P2, AFR075-045-S3-P2, AFR075-050-S3-P2, AFR075-060-S3-P2, AFR075-070-S3-P2, AFR075-080-S3-P2, AFR075-090-S3-P2, AFR075-100-S3-P2, AFR075-120-S3-P2, AFR075-140-S3-P2, AFR075-160-S3-P2, AFR075-180-S3-P2, AFR075-200-S3-P2, AFR100-003-S1-P0, AFR100-004-S1-P0, AFR100-005-S1-P0, AFR100-006-S1-P0, AFR100-007-S1-P0, AFR100-008-S1-P0, AFR100-009-S1-P0, AFR100-010-S1-P0, AFR100-014-S1-P0, AFR100-020-S1-P0, AFR100-025-S1-P0, AFR100-030-S1-P0, AFR100-035-S1-P0, AFR100-040-S1-P0, AFR100-045-S1-P0, AFR100-050-S1-P0, AFR100-060-S1-P0, AFR100-070-S1-P0, AFR100-080-S1-P0, AFR100-090-S1-P0, AFR100-100-S1-P0, AFR100-120-S1-P0, AFR100-140-S1-P0, AFR100-160-S1-P0, AFR100-180-S1-P0, AFR100-200-S1-P0, AFR100-003-S1-P1, AFR100-004-S1-P1, AFR100-005-S1-P1, AFR100-006-S1-P1, AFR100-007-S1-P1, AFR100-008-S1-P1, AFR100-009-S1-P1, AFR100-010-S1-P1, AFR100-014-S1-P1, AFR100-020-S1-P1, AFR100-025-S1-P1, AFR100-030-S1-P1, AFR100-035-S1-P1, AFR100-040-S1-P1, AFR100-045-S1-P1, AFR100-050-S1-P1, AFR100-060-S1-P1, AFR100-070-S1-P1, AFR100-080-S1-P1, AFR100-090-S1-P1, AFR100-100-S1-P1, AFR100-120-S1-P1, AFR100-140-S1-P1, AFR100-160-S1-P1, AFR100-180-S1-P1, AFR100-200-S1-P1, AFR100-003-S1-P2, AFR100-004-S1-P2, AFR100-005-S1-P2, AFR100-006-S1-P2, AFR100-007-S1-P2, AFR100-008-S1-P2, AFR100-009-S1-P2, AFR100-010-S1-P2, AFR100-014-S1-P2, AFR100-020-S1-P2, AFR100-025-S1-P2, AFR100-030-S1-P2, AFR100-035-S1-P2, AFR100-040-S1-P2, AFR100-045-S1-P2, AFR100-050-S1-P2, AFR100-060-S1-P2, AFR100-070-S1-P2, AFR100-080-S1-P2, AFR100-090-S1-P2, AFR100-100-S1-P2, AFR100-120-S1-P2, AFR100-140-S1-P2, AFR100-160-S1-P2, AFR100-180-S1-P2, AFR100-200-S1-P2, AFR100-003-S2-P0, AFR100-004-S2-P0, AFR100-005-S2-P0, AFR100-006-S2-P0, AFR100-007-S2-P0, AFR100-008-S2-P0, AFR100-009-S2-P0, AFR100-010-S2-P0, AFR100-014-S2-P0, AFR100-020-S2-P0, AFR100-025-S2-P0, AFR100-030-S2-P0, AFR100-035-S2-P0, AFR100-040-S2-P0, AFR100-045-S2-P0, AFR100-050-S2-P0, AFR100-060-S2-P0, AFR100-070-S2-P0, AFR100-080-S2-P0, AFR100-090-S2-P0, AFR100-100-S2-P0, AFR100-120-S2-P0, AFR100-140-S2-P0, AFR100-160-S2-P0, AFR100-180-S2-P0, AFR100-200-S2-P0, AFR100-003-S2-P1, AFR100-004-S2-P1, AFR100-005-S2-P1, AFR100-006-S2-P1, AFR100-007-S2-P1, AFR100-008-S2-P1, AFR100-009-S2-P1, AFR100-010-S2-P1, AFR100-014-S2-P1, AFR100-020-S2-P1, AFR100-025-S2-P1, AFR100-030-S2-P1, AFR100-035-S2-P1, AFR100-040-S2-P1, AFR100-045-S2-P1, AFR100-050-S2-P1, AFR100-060-S2-P1, AFR100-070-S2-P1, AFR100-080-S2-P1, AFR100-090-S2-P1, AFR100-100-S2-P1, AFR100-120-S2-P1, AFR100-140-S2-P1, AFR100-160-S2-P1, AFR100-180-S2-P1, AFR100-200-S2-P1, AFR100-003-S2-P2, AFR100-004-S2-P2, AFR100-005-S2-P2, AFR100-006-S2-P2, AFR100-007-S2-P2, AFR100-008-S2-P2, AFR100-009-S2-P2, AFR100-010-S2-P2, AFR100-014-S2-P2, AFR100-020-S2-P2, AFR100-025-S2-P2, AFR100-030-S2-P2, AFR100-035-S2-P2, AFR100-040-S2-P2, AFR100-045-S2-P2, AFR100-050-S2-P2, AFR100-060-S2-P2, AFR100-070-S2-P2, AFR100-080-S2-P2, AFR100-090-S2-P2, AFR100-100-S2-P2, AFR100-120-S2-P2, AFR100-140-S2-P2, AFR100-160-S2-P2, AFR100-180-S2-P2, AFR100-200-S2-P2, AFR100-003-S3-P0, AFR100-004-S3-P0, AFR100-005-S3-P0, AFR100-006-S3-P0, AFR100-007-S3-P0, AFR100-008-S3-P0, AFR100-009-S3-P0, AFR100-010-S3-P0, AFR100-014-S3-P0, AFR100-020-S3-P0, AFR100-025-S3-P0, AFR100-030-S3-P0, AFR100-035-S3-P0, AFR100-040-S3-P0, AFR100-045-S3-P0, AFR100-050-S3-P0, AFR100-060-S3-P0, AFR100-070-S3-P0, AFR100-080-S3-P0, AFR100-090-S3-P0, AFR100-100-S3-P0, AFR100-120-S3-P0, AFR100-140-S3-P0, AFR100-160-S3-P0, AFR100-180-S3-P0, AFR100-200-S3-P0, AFR100-003-S3-P1, AFR100-004-S3-P1, AFR100-005-S3-P1, AFR100-006-S3-P1, AFR100-007-S3-P1, AFR100-008-S3-P1, AFR100-009-S3-P1, AFR100-010-S3-P1, AFR100-014-S3-P1, AFR100-020-S3-P1, AFR100-025-S3-P1, AFR100-030-S3-P1, AFR100-035-S3-P1, AFR100-040-S3-P1, AFR100-045-S3-P1, AFR100-050-S3-P1, AFR100-060-S3-P1, AFR100-070-S3-P1, AFR100-080-S3-P1, AFR100-090-S3-P1, AFR100-100-S3-P1, AFR100-120-S3-P1, AFR100-140-S3-P1, AFR100-160-S3-P1, AFR100-180-S3-P1, AFR100-200-S3-P1, AFR100-003-S3-P2, AFR100-004-S3-P2, AFR100-005-S3-P2, AFR100-006-S3-P2, AFR100-007-S3-P2, AFR100-008-S3-P2, AFR100-009-S3-P2, AFR100-010-S3-P2, AFR100-014-S3-P2, AFR100-020-S3-P2, AFR100-025-S3-P2, AFR100-030-S3-P2, AFR100-035-S3-P2, AFR100-040-S3-P2, AFR100-045-S3-P2, AFR100-050-S3-P2, AFR100-060-S3-P2, AFR100-070-S3-P2, AFR100-080-S3-P2, AFR100-090-S3-P2, AFR100-100-S3-P2, AFR100-120-S3-P2, AFR100-140-S3-P2, AFR100-160-S3-P2, AFR100-180-S3-P2, AFR100-200-S3-P2, AFR140-003-S1-P0, AFR140-004-S1-P0, AFR140-005-S1-P0, AFR140-006-S1-P0, AFR140-007-S1-P0, AFR140-008-S1-P0, AFR140-009-S1-P0, AFR140-010-S1-P0, AFR140-014-S1-P0, AFR140-020-S1-P0, AFR140-025-S1-P0, AFR140-030-S1-P0, AFR140-035-S1-P0, AFR140-040-S1-P0, AFR140-045-S1-P0, AFR140-050-S1-P0, AFR140-060-S1-P0, AFR140-070-S1-P0, AFR140-080-S1-P0, AFR140-090-S1-P0, AFR140-100-S1-P0, AFR140-120-S1-P0, AFR140-140-S1-P0, AFR140-160-S1-P0, AFR140-180-S1-P0, AFR140-200-S1-P0, AFR140-003-S1-P1, AFR140-004-S1-P1, AFR140-005-S1-P1, AFR140-006-S1-P1, AFR140-007-S1-P1, AFR140-008-S1-P1, AFR140-009-S1-P1, AFR140-010-S1-P1, AFR140-014-S1-P1, AFR140-020-S1-P1, AFR140-025-S1-P1, AFR140-030-S1-P1, AFR140-035-S1-P1, AFR140-040-S1-P1, AFR140-045-S1-P1, AFR140-050-S1-P1, AFR140-060-S1-P1, AFR140-070-S1-P1, AFR140-080-S1-P1, AFR140-090-S1-P1, AFR140-100-S1-P1, AFR140-120-S1-P1, AFR140-140-S1-P1, AFR140-160-S1-P1, AFR140-180-S1-P1, AFR140-200-S1-P1, AFR140-003-S1-P2, AFR140-004-S1-P2, AFR140-005-S1-P2, AFR140-006-S1-P2, AFR140-007-S1-P2, AFR140-008-S1-P2, AFR140-009-S1-P2, AFR140-010-S1-P2, AFR140-014-S1-P2, AFR140-020-S1-P2, AFR140-025-S1-P2, AFR140-030-S1-P2, AFR140-035-S1-P2, AFR140-040-S1-P2, AFR140-045-S1-P2, AFR140-050-S1-P2, AFR140-060-S1-P2, AFR140-070-S1-P2, AFR140-080-S1-P2, AFR140-090-S1-P2, AFR140-100-S1-P2, AFR140-120-S1-P2, AFR140-140-S1-P2, AFR140-160-S1-P2, AFR140-180-S1-P2, AFR140-200-S1-P2, AFR140-003-S2-P0, AFR140-004-S2-P0, AFR140-005-S2-P0, AFR140-006-S2-P0, AFR140-007-S2-P0, AFR140-008-S2-P0, AFR140-009-S2-P0, AFR140-010-S2-P0, AFR140-014-S2-P0, AFR140-020-S2-P0, AFR140-025-S2-P0, AFR140-030-S2-P0, AFR140-035-S2-P0, AFR140-040-S2-P0, AFR140-045-S2-P0, AFR140-050-S2-P0, AFR140-060-S2-P0, AFR140-070-S2-P0, AFR140-080-S2-P0, AFR140-090-S2-P0, AFR140-100-S2-P0, AFR140-120-S2-P0, AFR140-140-S2-P0, AFR140-160-S2-P0, AFR140-180-S2-P0, AFR140-200-S2-P0, AFR140-003-S2-P1, AFR140-004-S2-P1, AFR140-005-S2-P1, AFR140-006-S2-P1, AFR140-007-S2-P1, AFR140-008-S2-P1, AFR140-009-S2-P1, AFR140-010-S2-P1, AFR140-014-S2-P1, AFR140-020-S2-P1, AFR140-025-S2-P1, AFR140-030-S2-P1, AFR140-035-S2-P1, AFR140-040-S2-P1, AFR140-045-S2-P1, AFR140-050-S2-P1, AFR140-060-S2-P1, AFR140-070-S2-P1, AFR140-080-S2-P1, AFR140-090-S2-P1, AFR140-100-S2-P1, AFR140-120-S2-P1, AFR140-140-S2-P1, AFR140-160-S2-P1, AFR140-180-S2-P1, AFR140-200-S2-P1, AFR140-003-S2-P2, AFR140-004-S2-P2, AFR140-005-S2-P2, AFR140-006-S2-P2, AFR140-007-S2-P2, AFR140-008-S2-P2, AFR140-009-S2-P2, AFR140-010-S2-P2, AFR140-014-S2-P2, AFR140-020-S2-P2, AFR140-025-S2-P2, AFR140-030-S2-P2, AFR140-035-S2-P2, AFR140-040-S2-P2, AFR140-045-S2-P2, AFR140-050-S2-P2, AFR140-060-S2-P2, AFR140-070-S2-P2, AFR140-080-S2-P2, AFR140-090-S2-P2, AFR140-100-S2-P2, AFR140-120-S2-P2, AFR140-140-S2-P2, AFR140-160-S2-P2, AFR140-180-S2-P2, AFR140-200-S2-P2, AFR140-003-S3-P0, AFR140-004-S3-P0, AFR140-005-S3-P0, AFR140-006-S3-P0, AFR140-007-S3-P0, AFR140-008-S3-P0, AFR140-009-S3-P0, AFR140-010-S3-P0, AFR140-014-S3-P0, AFR140-020-S3-P0, AFR140-025-S3-P0, AFR140-030-S3-P0, AFR140-035-S3-P0, AFR140-040-S3-P0, AFR140-045-S3-P0, AFR140-050-S3-P0, AFR140-060-S3-P0, AFR140-070-S3-P0, AFR140-080-S3-P0, AFR140-090-S3-P0, AFR140-100-S3-P0, AFR140-120-S3-P0, AFR140-140-S3-P0, AFR140-160-S3-P0, AFR140-180-S3-P0, AFR140-200-S3-P0, AFR140-003-S3-P1, AFR140-004-S3-P1, AFR140-005-S3-P1, AFR140-006-S3-P1, AFR140-007-S3-P1, AFR140-008-S3-P1, AFR140-009-S3-P1, AFR140-010-S3-P1, AFR140-014-S3-P1, AFR140-020-S3-P1, AFR140-025-S3-P1, AFR140-030-S3-P1, AFR140-035-S3-P1, AFR140-040-S3-P1, AFR140-045-S3-P1, AFR140-050-S3-P1, AFR140-060-S3-P1, AFR140-070-S3-P1, AFR140-080-S3-P1, AFR140-090-S3-P1, AFR140-100-S3-P1, AFR140-120-S3-P1, AFR140-140-S3-P1, AFR140-160-S3-P1, AFR140-180-S3-P1, AFR140-200-S3-P1, AFR140-003-S3-P2, AFR140-004-S3-P2, AFR140-005-S3-P2, AFR140-006-S3-P2, AFR140-007-S3-P2, AFR140-008-S3-P2, AFR140-009-S3-P2, AFR140-010-S3-P2, AFR140-014-S3-P2, AFR140-020-S3-P2, AFR140-025-S3-P2, AFR140-030-S3-P2, AFR140-035-S3-P2, AFR140-040-S3-P2, AFR140-045-S3-P2, AFR140-050-S3-P2, AFR140-060-S3-P2, AFR140-070-S3-P2, AFR140-080-S3-P2, AFR140-090-S3-P2, AFR140-100-S3-P2, AFR140-120-S3-P2, AFR140-140-S3-P2, AFR140-160-S3-P2, AFR140-180-S3-P2, AFR140-200-S3-P2, AFR180-003-S1-P0, AFR180-004-S1-P0, AFR180-005-S1-P0, AFR180-006-S1-P0, AFR180-007-S1-P0, AFR180-008-S1-P0, AFR180-009-S1-P0, AFR180-010-S1-P0, AFR180-014-S1-P0, AFR180-020-S1-P0, AFR180-025-S1-P0, AFR180-030-S1-P0, AFR180-035-S1-P0, AFR180-040-S1-P0, AFR180-045-S1-P0, AFR180-050-S1-P0, AFR180-060-S1-P0, AFR180-070-S1-P0, AFR180-080-S1-P0, AFR180-090-S1-P0, AFR180-100-S1-P0, AFR180-120-S1-P0, AFR180-140-S1-P0, AFR180-160-S1-P0, AFR180-180-S1-P0, AFR180-200-S1-P0, AFR180-003-S1-P1, AFR180-004-S1-P1, AFR180-005-S1-P1, AFR180-006-S1-P1, AFR180-007-S1-P1, AFR180-008-S1-P1, AFR180-009-S1-P1, AFR180-010-S1-P1, AFR180-014-S1-P1, AFR180-020-S1-P1, AFR180-025-S1-P1, AFR180-030-S1-P1, AFR180-035-S1-P1, AFR180-040-S1-P1, AFR180-045-S1-P1, AFR180-050-S1-P1, AFR180-060-S1-P1, AFR180-070-S1-P1, AFR180-080-S1-P1, AFR180-090-S1-P1, AFR180-100-S1-P1, AFR180-120-S1-P1, AFR180-140-S1-P1, AFR180-160-S1-P1, AFR180-180-S1-P1, AFR180-200-S1-P1, AFR180-003-S1-P2, AFR180-004-S1-P2, AFR180-005-S1-P2, AFR180-006-S1-P2, AFR180-007-S1-P2, AFR180-008-S1-P2, AFR180-009-S1-P2, AFR180-010-S1-P2, AFR180-014-S1-P2, AFR180-020-S1-P2, AFR180-025-S1-P2, AFR180-030-S1-P2, AFR180-035-S1-P2, AFR180-040-S1-P2, AFR180-045-S1-P2, AFR180-050-S1-P2, AFR180-060-S1-P2, AFR180-070-S1-P2, AFR180-080-S1-P2, AFR180-090-S1-P2, AFR180-100-S1-P2, AFR180-120-S1-P2, AFR180-140-S1-P2, AFR180-160-S1-P2, AFR180-180-S1-P2, AFR180-200-S1-P2, AFR180-003-S2-P0, AFR180-004-S2-P0, AFR180-005-S2-P0, AFR180-006-S2-P0, AFR180-007-S2-P0, AFR180-008-S2-P0, AFR180-009-S2-P0, AFR180-010-S2-P0, AFR180-014-S2-P0, AFR180-020-S2-P0, AFR180-025-S2-P0, AFR180-030-S2-P0, AFR180-035-S2-P0, AFR180-040-S2-P0, AFR180-045-S2-P0, AFR180-050-S2-P0, AFR180-060-S2-P0, AFR180-070-S2-P0, AFR180-080-S2-P0, AFR180-090-S2-P0, AFR180-100-S2-P0, AFR180-120-S2-P0, AFR180-140-S2-P0, AFR180-160-S2-P0, AFR180-180-S2-P0, AFR180-200-S2-P0, AFR180-003-S2-P1, AFR180-004-S2-P1, AFR180-005-S2-P1, AFR180-006-S2-P1, AFR180-007-S2-P1, AFR180-008-S2-P1, AFR180-009-S2-P1, AFR180-010-S2-P1, AFR180-014-S2-P1, AFR180-020-S2-P1, AFR180-025-S2-P1, AFR180-030-S2-P1, AFR180-035-S2-P1, AFR180-040-S2-P1, AFR180-045-S2-P1, AFR180-050-S2-P1, AFR180-060-S2-P1, AFR180-070-S2-P1, AFR180-080-S2-P1, AFR180-090-S2-P1, AFR180-100-S2-P1, AFR180-120-S2-P1, AFR180-140-S2-P1, AFR180-160-S2-P1, AFR180-180-S2-P1, AFR180-200-S2-P1, AFR180-003-S2-P2, AFR180-004-S2-P2, AFR180-005-S2-P2, AFR180-006-S2-P2, AFR180-007-S2-P2, AFR180-008-S2-P2, AFR180-009-S2-P2, AFR180-010-S2-P2, AFR180-014-S2-P2, AFR180-020-S2-P2, AFR180-025-S2-P2, AFR180-030-S2-P2, AFR180-035-S2-P2, AFR180-040-S2-P2, AFR180-045-S2-P2, AFR180-050-S2-P2, AFR180-060-S2-P2, AFR180-070-S2-P2, AFR180-080-S2-P2, AFR180-090-S2-P2, AFR180-100-S2-P2, AFR180-120-S2-P2, AFR180-140-S2-P2, AFR180-160-S2-P2, AFR180-180-S2-P2, AFR180-200-S2-P2, AFR180-003-S3-P0, AFR180-004-S3-P0, AFR180-005-S3-P0, AFR180-006-S3-P0, AFR180-007-S3-P0, AFR180-008-S3-P0, AFR180-009-S3-P0, AFR180-010-S3-P0, AFR180-014-S3-P0, AFR180-020-S3-P0, AFR180-025-S3-P0, AFR180-030-S3-P0, AFR180-035-S3-P0, AFR180-040-S3-P0, AFR180-045-S3-P0, AFR180-050-S3-P0, AFR180-060-S3-P0, AFR180-070-S3-P0, AFR180-080-S3-P0, AFR180-090-S3-P0, AFR180-100-S3-P0, AFR180-120-S3-P0, AFR180-140-S3-P0, AFR180-160-S3-P0, AFR180-180-S3-P0, AFR180-200-S3-P0, AFR180-003-S3-P1, AFR180-004-S3-P1, AFR180-005-S3-P1, AFR180-006-S3-P1, AFR180-007-S3-P1, AFR180-008-S3-P1, AFR180-009-S3-P1, AFR180-010-S3-P1, AFR180-014-S3-P1, AFR180-020-S3-P1, AFR180-025-S3-P1, AFR180-030-S3-P1, AFR180-035-S3-P1, AFR180-040-S3-P1, AFR180-045-S3-P1, AFR180-050-S3-P1, AFR180-060-S3-P1, AFR180-070-S3-P1, AFR180-080-S3-P1, AFR180-090-S3-P1, AFR180-100-S3-P1, AFR180-120-S3-P1, AFR180-140-S3-P1, AFR180-160-S3-P1, AFR180-180-S3-P1, AFR180-200-S3-P1, AFR180-003-S3-P2, AFR180-004-S3-P2, AFR180-005-S3-P2, AFR180-006-S3-P2, AFR180-007-S3-P2, AFR180-008-S3-P2, AFR180-009-S3-P2, AFR180-010-S3-P2, AFR180-014-S3-P2, AFR180-020-S3-P2, AFR180-025-S3-P2, AFR180-030-S3-P2, AFR180-035-S3-P2, AFR180-040-S3-P2, AFR180-045-S3-P2, AFR180-050-S3-P2, AFR180-060-S3-P2, AFR180-070-S3-P2, AFR180-080-S3-P2, AFR180-090-S3-P2, AFR180-100-S3-P2, AFR180-120-S3-P2, AFR180-140-S3-P2, AFR180-160-S3-P2, AFR180-180-S3-P2, AFR180-200-S3-P2, AFR220-003-S1-P0, AFR220-004-S1-P0, AFR220-005-S1-P0, AFR220-006-S1-P0, AFR220-007-S1-P0, AFR220-008-S1-P0, AFR220-009-S1-P0, AFR220-010-S1-P0, AFR220-014-S1-P0, AFR220-020-S1-P0, AFR220-025-S1-P0, AFR220-030-S1-P0, AFR220-035-S1-P0, AFR220-040-S1-P0, AFR220-045-S1-P0, AFR220-050-S1-P0, AFR220-060-S1-P0, AFR220-070-S1-P0, AFR220-080-S1-P0, AFR220-090-S1-P0, AFR220-100-S1-P0, AFR220-120-S1-P0, AFR220-140-S1-P0, AFR220-160-S1-P0, AFR220-180-S1-P0, AFR220-200-S1-P0, AFR220-003-S1-P1, AFR220-004-S1-P1, AFR220-005-S1-P1, AFR220-006-S1-P1, AFR220-007-S1-P1, AFR220-008-S1-P1, AFR220-009-S1-P1, AFR220-010-S1-P1, AFR220-014-S1-P1, AFR220-020-S1-P1, AFR220-025-S1-P1, AFR220-030-S1-P1, AFR220-035-S1-P1, AFR220-040-S1-P1, AFR220-045-S1-P1, AFR220-050-S1-P1, AFR220-060-S1-P1, AFR220-070-S1-P1, AFR220-080-S1-P1, AFR220-090-S1-P1, AFR220-100-S1-P1, AFR220-120-S1-P1, AFR220-140-S1-P1, AFR220-160-S1-P1, AFR220-180-S1-P1, AFR220-200-S1-P1, AFR220-003-S1-P2, AFR220-004-S1-P2, AFR220-005-S1-P2, AFR220-006-S1-P2, AFR220-007-S1-P2, AFR220-008-S1-P2, AFR220-009-S1-P2, AFR220-010-S1-P2, AFR220-014-S1-P2, AFR220-020-S1-P2, AFR220-025-S1-P2, AFR220-030-S1-P2, AFR220-035-S1-P2, AFR220-040-S1-P2, AFR220-045-S1-P2, AFR220-050-S1-P2, AFR220-060-S1-P2, AFR220-070-S1-P2, AFR220-080-S1-P2, AFR220-090-S1-P2, AFR220-100-S1-P2, AFR220-120-S1-P2, AFR220-140-S1-P2, AFR220-160-S1-P2, AFR220-180-S1-P2, AFR220-200-S1-P2, AFR220-003-S2-P0, AFR220-004-S2-P0, AFR220-005-S2-P0, AFR220-006-S2-P0, AFR220-007-S2-P0, AFR220-008-S2-P0, AFR220-009-S2-P0, AFR220-010-S2-P0, AFR220-014-S2-P0, AFR220-020-S2-P0, AFR220-025-S2-P0, AFR220-030-S2-P0, AFR220-035-S2-P0, AFR220-040-S2-P0, AFR220-045-S2-P0, AFR220-050-S2-P0, AFR220-060-S2-P0, AFR220-070-S2-P0, AFR220-080-S2-P0, AFR220-090-S2-P0, AFR220-100-S2-P0, AFR220-120-S2-P0, AFR220-140-S2-P0, AFR220-160-S2-P0, AFR220-180-S2-P0, AFR220-200-S2-P0, AFR220-003-S2-P1, AFR220-004-S2-P1, AFR220-005-S2-P1, AFR220-006-S2-P1, AFR220-007-S2-P1, AFR220-008-S2-P1, AFR220-009-S2-P1, AFR220-010-S2-P1, AFR220-014-S2-P1, AFR220-020-S2-P1, AFR220-025-S2-P1, AFR220-030-S2-P1, AFR220-035-S2-P1, AFR220-040-S2-P1, AFR220-045-S2-P1, AFR220-050-S2-P1, AFR220-060-S2-P1, AFR220-070-S2-P1, AFR220-080-S2-P1, AFR220-090-S2-P1, AFR220-100-S2-P1, AFR220-120-S2-P1, AFR220-140-S2-P1, AFR220-160-S2-P1, AFR220-180-S2-P1, AFR220-200-S2-P1, AFR220-003-S2-P2, AFR220-004-S2-P2, AFR220-005-S2-P2, AFR220-006-S2-P2, AFR220-007-S2-P2, AFR220-008-S2-P2, AFR220-009-S2-P2, AFR220-010-S2-P2, AFR220-014-S2-P2, AFR220-020-S2-P2, AFR220-025-S2-P2, AFR220-030-S2-P2, AFR220-035-S2-P2, AFR220-040-S2-P2, AFR220-045-S2-P2, AFR220-050-S2-P2, AFR220-060-S2-P2, AFR220-070-S2-P2, AFR220-080-S2-P2, AFR220-090-S2-P2, AFR220-100-S2-P2, AFR220-120-S2-P2, AFR220-140-S2-P2, AFR220-160-S2-P2, AFR220-180-S2-P2, AFR220-200-S2-P2, AFR220-003-S3-P0, AFR220-004-S3-P0, AFR220-005-S3-P0, AFR220-006-S3-P0, AFR220-007-S3-P0, AFR220-008-S3-P0, AFR220-009-S3-P0, AFR220-010-S3-P0, AFR220-014-S3-P0, AFR220-020-S3-P0, AFR220-025-S3-P0, AFR220-030-S3-P0, AFR220-035-S3-P0, AFR220-040-S3-P0, AFR220-045-S3-P0, AFR220-050-S3-P0, AFR220-060-S3-P0, AFR220-070-S3-P0, AFR220-080-S3-P0, AFR220-090-S3-P0, AFR220-100-S3-P0, AFR220-120-S3-P0, AFR220-140-S3-P0, AFR220-160-S3-P0, AFR220-180-S3-P0, AFR220-200-S3-P0, AFR220-003-S3-P1, AFR220-004-S3-P1, AFR220-005-S3-P1, AFR220-006-S3-P1, AFR220-007-S3-P1, AFR220-008-S3-P1, AFR220-009-S3-P1, AFR220-010-S3-P1, AFR220-014-S3-P1, AFR220-020-S3-P1, AFR220-025-S3-P1, AFR220-030-S3-P1, AFR220-035-S3-P1, AFR220-040-S3-P1, AFR220-045-S3-P1, AFR220-050-S3-P1, AFR220-060-S3-P1, AFR220-070-S3-P1, AFR220-080-S3-P1, AFR220-090-S3-P1, AFR220-100-S3-P1, AFR220-120-S3-P1, AFR220-140-S3-P1, AFR220-160-S3-P1, AFR220-180-S3-P1, AFR220-200-S3-P1, AFR220-003-S3-P2, AFR220-004-S3-P2, AFR220-005-S3-P2, AFR220-006-S3-P2, AFR220-007-S3-P2, AFR220-008-S3-P2, AFR220-009-S3-P2, AFR220-010-S3-P2, AFR220-014-S3-P2, AFR220-020-S3-P2, AFR220-025-S3-P2, AFR220-030-S3-P2, AFR220-035-S3-P2, AFR220-040-S3-P2, AFR220-045-S3-P2, AFR220-050-S3-P2, AFR220-060-S3-P2, AFR220-070-S3-P2, AFR220-080-S3-P2, AFR220-090-S3-P2, AFR220-100-S3-P2, AFR220-120-S3-P2, AFR220-140-S3-P2, AFR220-160-S3-P2, AFR220-180-S3-P2, AFR220-200-S3-P2,

 • ABABR310.png
  AB-Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) การออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง (S1) หรือไซคลิก (S5) เฮ้าส์ซิ่งสแตนเลสสตีล พร้อมด้วยอะแดปเตอร์อลูมิเนียมอโนไ...

 • AEAER310.png
  AE-Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) การออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง (S1) หรือไซคลิก (S5) เฮ้าส์ซิ่งสแตนเลสสตีล พร้อมด้วยอะแดปเตอร์อลูมิเนียมอโนไ...

 • AHAHK310.png
  AH Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) เฮฟวี้ดิวตี้เกียร์บ๊อกซ์ เฮ้าส์ซิ่งเหล็กเคลือบสีดำ พร้อมด้วยหน้าแปลนอะแดปเตอร์อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ หน้าแปลนเหล็ก ISO...

 • ADADR310.png
  AD Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) การออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง (S1) หรือไซคลิก (S5) เฮ้าส์ซิ่งสแตนเลสสตีล พร้อมด้วยหน้าแปลนอะแดปเตอร์อลูมิเ...

 • KH310.png
  KH-SeriesHigh Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) มีรูร้อยผ่านเกียร์ (Hollow) ตั้งแต่ ∅10 mm ถึง ∅70 mm นวัตกรรมการออกแบบด้วยเกียร์ไฮปอยล์ (Hypoid Gear) ช่วงเวลาแรงเฉื่...

 • 310180-AT.png
  AT-FL Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) Spiral bevel gearbox with two output shaft. Input with motor adapter. Stainles steel housing, aluminum black anodi...

 • 310180-ATB.png
  ATB-FL Series High Precision Gearbox (เกียร์บ๊อกซ์ความแม่นยำสูง) Spiral bevel gearbox with two output shaft. Input with motor adapter. Steel housing, black oxidized, aluminum bla...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 130,600