รับตัดเหล็ก

รับตัดงานเหล็กแผ่นตามแบบด้วยเครื่องตัด ซี.เอ็น.ซี ที่มีความเที่ยงตรง ควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ จัดเรียงชิ้นงานบนแผ่นเหล็กด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะทาง จึงทำให้ทราบถึงจำนวนชิ้นต่อแผ่น เวลา น้ำหนัก สามารถตัดได้ทั้งแก๊ส และพลาสม่า ที่ความหนาเหล็กตั้งแต่ 0.6-200 มิลลิเมตร

 
 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 317,004