Linear Guideway.

รางสไลด์เชิงเส้น.

Contact us

Linear Guideway

Linear Guideway - รางสไลด์เชิงเส้น

Odoo - Sample 1 for three columns

HIWIN Linear Guideway

Linear Guide  เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไต้หวัน และเป็นแบรนด์ชั้นนำในระดับโลก

Linear Guide มีเป็นรุ่นเหล็กและรุ่นสแตนเลส ผลิตจากวัสดุคุณภาพ เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงาน
รายละเอียดสินค้า

Odoo - Sample 2 for three columns

NSK  Linear Guideway

NSK Linear Guides ผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง มีคุณภาพสามารถในการโหลดได้สูง และประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาด

Odoo - Sample 1 for three columns

TBI-Motion Linear Guideway

รางสไลด์เชิงเส้น มีความแม่นยำสูง  มีความแข็งสูง ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีความเร็วสูง เนื่องจากแรงเสียดทานต่ำ และประสิทธิภาพสูง

Odoo - Sample 2 for three columns

THK Linear Guideway

LM Guide (Linear Motion Guide) เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเชิงเส้น ที่มีความแม่นยำสูง แข็งแรงสูง ประหยัดพลังงาน เคลื่อนที่รวดเร็ว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  

Odoo - Sample 2 for three columns

IKO Linear Guideway

IKO linear guides reduce friction and maintenance costs while maximizing precision and life cycle.Available in many different styles to meet mostapplication requirements, these motion componentsare used in semiconductor, medical, life science, solar,machine tool and construction applications.