THAISUPPORT CONSTRUCTION

งานโรยตัวทาสีตึกสูง

   
 

งานก่อสร้างฐานราก

งานโครงสร้าง และตกแต่งภายใน

ประกอบติดตั้งหน้างานลูกค้า

งานโครงถัก (Truss)

     

งานทางเดิน (Walk Way)

Visitors: 311,754