รับสมัครงานรับสมัครงานด่วน!

ตำแหน่ง
วิศวกรออกแบบ / Design Engineer

ตำแหน่ง
Sales Engineer
Sales Development

เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

รายละเอียดของงาน
 - รับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล- แนะนำให้คำปรึกษาและเสนอขายสินค้า / สร้างยอดขายเพิ่ม
- รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนการขาย รวมถึงจัดทำรายงานการขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายขายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักคุณภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
- บันทึกบัญชี ด้านรับ-ด้านจ่าย (ลูกหนี้-เจ้าหนี้) บัญชีสินทรัพย์
- ตรวจสอบข้อมูลการเบิก-จ่าย (ค่าใช้จ่าย)
- บันทึกรายการบัญชีค้างจ่าย
- เก็บข้อมูลบัญชี ตรวจสอบข้อมูลบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราที่รับสมัคร
2 ตำแหน่ง 5 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่
  เกี่ยวข้อง
- สามารถออกแบบ และเขียนแบบเครื่องจักร  
  (AutoCAD, Solidwork) ได้
- มีทัศนคติ มองเป้าหมายร่วมกันกับองค์กร
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี (ไม่
จำกัดสาขา)
- บุคลิกดี
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
สูง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูง
ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้
เฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย
สัมพันธ์ดีเยี่ยม
- มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีทัศนคติ มองเป้าหมายร่วมกันกับองค์กร
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
- วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถบันทึกบัญชี รับ-จ่ายและบัญชีทรัพย์สินได้
- แม่นยำในหลักการบัญชี
- สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง (โปรแกรมMicrosoft Office)
- หากสามารถและถนัดในบัญชีทั้ง2ด้าน (ลูกหนี้+เจ้าหนี้)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
+ ประกันสังคม
+ ชุดพนักงาน
+ ประกันสุขภาพ
+ ท่องเที่ยวประจำปี
+ เบี้ยขยัน
+ เบี้ยเลี้ยงอาหาร/ค่าเดินทาง
+ เบี้ยเลี้ยงค่าออกทำงานนอกสถานที่
+ การปรับเงินเดือนประจำปี
+ โบนัส (ตามเงื่อนไข และผลประกอบการของบริษัท)
+ หยุดพักผ่อนประจำปี (สำหรับผู้ที่ผ่านการทดลองงาน และทำงานครบ 1 ปี)
+ ค่าโทรศัพท์
+ ค่าน้ำมันสำหรับออกไปทำงานนอกสถานที่

ติดต่อ : คุณพัชราภรณ์ อนันตา (ฝ่ายบุคคล)
มือถือ : 064-184-0836, 089-146-9598

บริษัท ไทยซัพพอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โรงงาน)
19/6-8 ม.7 ถ.บางนา-ตราด (กม. 17) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 02-101-9602, 02-312-6877 แฟกซ์ 02-312-6878
อีเมล์ : patcharaporn@thaisupport.co.th

Visitors: 173,524